La papallona


Read by jpujolar

(5 stars; 1 reviews)

Seguint la vocació naturalista de l’escriptor, la novel·la emprèn una anàlisi del procés d’enamorament de la seva protagonista, Toneta, una jove modista de caràcter angelical, amb en Lluís, un estudiant de dret del Ripollès. La relació esta marcada per les diferències de classe entre els protagonistes. Els ambients en què es desenvolupa la història ens mostren el barri històric, la Rambla i la Boqueria de Barcelona, alhora que es presenta la vida quotidiana de les diverses classes socials urbanes, des de la burgesia fins als treballadors que viuen en condicions molt precàries.
Following the writer’s naturalistic vocation, the novel undertakes an analysis of the process of falling in love of its protagonist, Toneta, an angelic young seamstress, with Lluís, a law student from the Ripollès area. The relationship is marked by the class differences between the protagonists. The environments in which the story unfolds show us the historic district, the Rambla and the Boqueria of Barcelona, while presenting the daily life of the various urban social classes, from the bourgeoisie to the workers who live in very precarious conditions. - Summary by Joan Pujolar (4 hr 49 min)

Chapters

La papallona. Capítol 1 12:40 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 2 10:16 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 3 9:41 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 4 7:46 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 5 13:02 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 6 13:44 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 7 7:26 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 8 15:57 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 9 4:46 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 10 15:23 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 11 22:40 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 12 16:03 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 13 10:28 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 14 15:20 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 15 13:05 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 16 17:53 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 17 19:20 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 18 18:46 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 19 16:57 Read by jpujolar
La papallona. Capítol 20 27:47 Read by jpujolar