Lo Catalanisme


Read by Josep Maria Camps Collet

"Lo Catalanisme" és l’obra de referència de Valentí Almirall i va suposar l’arrencada del catalanisme polític o nacionalisme català a finals del segle XIX. Partint de l’anàlisi de països com els Estats Units o Suïssa, la seva proposta era, des de Catalunya i amb el concepte de "particularisme", influir en el conjunt d’Espanya per descentralitzar el país i convertir-lo en una federació d’entitats equivalents i força autònomes. Va influir enormement en els personatges i les forces polítiques que van liderar el catalanisme durant les primeres dècades del segle XX, malgrat aquestes forces eren conservadores i no van seguir els seus postulats federals d’esquerres.

"Lo Catalanisme" is the reference work of Valentí Almirall and marked the beginning of political Catalanism or Catalan nationalism at the end of the 19th century. Based on the analysis of the political systems of countries such as the United States or Switzerland, his proposal was, from Catalonia and with the concept of "particularism", to influence the whole of Spain to decentralize the country and turn it into a federation of equivalent and fairly autonomous entities. He greatly influenced the figures and political forces that led Catalanism during the first decades of the twentieth century, although these forces were conservative and did not follow their leftish federal postulates. (Introducción por Josep Maria Camps Collet) (9 hr 48 min)

Chapters

Pròleg 4:46 Read by Josep Maria Camps Collet
Estat actual de la nació espanyola 22:44 Read by Josep Maria Camps Collet
Lo carácter castellá 47:32 Read by Josep Maria Camps Collet
Lo carácter catalá 52:08 Read by Josep Maria Camps Collet
Lo Renaixement 27:51 Read by Josep Maria Camps Collet
Agravis y reclamacions 50:06 Read by Josep Maria Camps Collet
Fonaments científichs del particularisme. Generalitats 25:15 Read by Josep Maria Camps Collet
Tendencia científica actual 18:34 Read by Josep Maria Camps Collet
La llibertat 32:20 Read by Josep Maria Camps Collet
La igualtat 21:34 Read by Josep Maria Camps Collet
Dimensions del estat 26:38 Read by Josep Maria Camps Collet
L'estat compost 40:07 Read by Josep Maria Camps Collet
Flexibilitat del particularisme 21:27 Read by Josep Maria Camps Collet
Divisió de la soberanía 16:38 Read by Josep Maria Camps Collet
Ventatjas positivas del estat compost 34:53 Read by Josep Maria Camps Collet
Lo criteri historich 10:09 Read by Josep Maria Camps Collet
Solucions monarquicas. L'imperi britanich 26:36 Read by Josep Maria Camps Collet
Alemania, Austria-Hungria, Suècia y Noruega 34:38 Read by Josep Maria Camps Collet
Solucions republicanas. Los Estats Units de America 26:23 Read by Josep Maria Camps Collet
Suissa, republicas hispano-americanas 19:27 Read by Josep Maria Camps Collet
Solucions espanyolas 14:27 Read by Josep Maria Camps Collet
Solucions catalanas 14:44 Read by Josep Maria Camps Collet