Το μόνον της ζωής του ταξείδιον


Read by Penelope

(5 stars; 1 reviews)

Σε αυτό το διήγημα η φαντασία αγκαλιάζει την πραγματικότητα όπως στα παραμύθια.
Ο παππούς ζει μέσα στη φαντασία του ιστορίες για βασιλοπούλες που ερωτεύονται το ραφτάκι τους και δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό και ο εγγονός είναι μαθητευόμενο ραφτάκι στην Πόλη ελπίζοντας να τον ερωτευτεί η βασιλοπούλα και να επαληθευτεί η ιστορία του παππού του. Summary by Penelope (1 hr 44 min)

Chapters

Μέρος πρώτο 42:46 Read by Penelope
Μέρος δεύτερο 30:27 Read by Penelope
Μέρος τρίτο 31:01 Read by Penelope

Reviews

πολύ ωραία ανάγνωση.


(5 stars)

καθαρή και στη σωστή ταχύτητα. θα χαρώ πολύ να ακούσω και άλλα αναγνώσματα.