Familie en kennissen


Read by Marcel Coenders

(3 stars; 3 reviews)

De schrijver François Haverschmidt is het best bekend van zijn dichtbundel ‘Snikken en Grimlachjes’, dat werd gepubliceerd onder het pseudoniem Piet Paaltjens. De uitgave ‘Familie en Kennissen’ is een verzameling korte verhalen, gebaseerd op jeugdherinneringen van de schrijver.

This book is a collection of short stories, based on the writer's childhood reminiscences. (9 hr 43 min)

Chapters

Voor den eersten druk, voor den tweeden druk, voor den derden druk 6:17 Read by Marcel Coenders
Een groot man en een goed man 26:27 Read by Marcel Coenders
De pastorie van mijn grootvader 15:49 Read by Marcel Coenders
Het verhaal van oom Jan 18:12 Read by Marcel Coenders
Mijn ouders huis 42:12 Read by Marcel Coenders
We gaan den heelen dag uit rijden 24:19 Read by Marcel Coenders
Tante Mientje en tante Bet 34:15 Read by Marcel Coenders
De tandmeester 19:55 Read by Marcel Coenders
Mijn broertje 52:58 Read by Marcel Coenders
Een Kerstvertelling 39:19 Read by Marcel Coenders
Hoe de koning bij ons in de stad kwam 12:33 Read by Marcel Coenders
Hoe er oproer was bij ons 13:17 Read by Marcel Coenders
Op een Donderdagavond 47:25 Read by Marcel Coenders
Mijntje 13:35 Read by Marcel Coenders
Een gebeurtenis van belang 33:34 Read by Marcel Coenders
Een Nutsbijdrage van oom Jan 17:59 Read by Marcel Coenders
't Was Sinterklaas 35:48 Read by Marcel Coenders
Bedorven 1 50:44 Read by Marcel Coenders
Bedorven 2 49:28 Read by Marcel Coenders
Ik heb een wonderlijken droom gehad 29:03 Read by Marcel Coenders