Alleen op de wereld


Read by Marcel Coenders

(4.3 stars; 16 reviews)

Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is, als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht met den Montyon-prijs bekroond.

"Alleen op de wereld" is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen.

Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden.
(Voorrede van de vertaler) (26 hr 58 min)

Chapters

1. voorrede / In het dorp 25:16 Read by Marcel Coenders
2. Een pleegvader 24:13 Read by Marcel Coenders
3. De troep van Signor Vitalis 31:16 Read by Marcel Coenders
4. Het ouderlijk huis 21:18 Read by Marcel Coenders
5. Op reis 17:44 Read by Marcel Coenders
6. Mijn eerste optreden 32:15 Read by Marcel Coenders
7. Ik leer lezen 23:24 Read by Marcel Coenders
8. Over berg en dal 10:45 Read by Marcel Coenders
9. Ik ontmoet een reus met zevenmijlslaarzen 21:51 Read by Marcel Coenders
10. Voor den rechter 32:30 Read by Marcel Coenders
11a. Op het schip (deel 1) 31:17 Read by Marcel Coenders
11b. Op het schip (deel 2) 33:55 Read by Marcel Coenders
12. Mijn eerste vriend 41:33 Read by Marcel Coenders
13. De vondeling 24:13 Read by Marcel Coenders
14a. Sneeuw en wolven (deel 1) 40:13 Read by Marcel Coenders
14b. Sneeuw en wolven (deel 2) 34:26 Read by Marcel Coenders
15. Mijnheer Joli-Coeur 38:01 Read by Marcel Coenders
16. Aankomst te Parijs 24:47 Read by Marcel Coenders
17. Een padrone uit de straat Lourcine 49:50 Read by Marcel Coenders
18. De steengroeven van Gentilly 26:53 Read by Marcel Coenders
19. Lize 35:55 Read by Marcel Coenders
20. De tuinman 23:01 Read by Marcel Coenders
21. Het huisgezin wordt opgebroken 52:28 Read by Marcel Coenders
22a. Voorwaarts (deel 1) 33:47 Read by Marcel Coenders
22b. Voorwaarts (deel 2) 30:10 Read by Marcel Coenders
23. een zwarte stad 40:08 Read by Marcel Coenders
24. Opperman 26:53 Read by Marcel Coenders
25. De overstroming 40:45 Read by Marcel Coenders
26. In de zijgang 44:28 Read by Marcel Coenders
27a. De redding (deel 1) 32:07 Read by Marcel Coenders
27b. De redding (deel 2) 42:06 Read by Marcel Coenders
28. Een muziekles 34:56 Read by Marcel Coenders
29a. De koe van den prins (deel 1) 33:10 Read by Marcel Coenders
29b. De koe van den prins (deel 2) 31:17 Read by Marcel Coenders
30. Vrouw Barberin 46:48 Read by Marcel Coenders
31. Het oude en nieuwe gezin 34:05 Read by Marcel Coenders
32. Barberin 51:15 Read by Marcel Coenders
33. Nasporingen 53:38 Read by Marcel Coenders
34. De familie Driscoll 35:53 Read by Marcel Coenders
35. Eert uw vader en uwe moeder 35:32 Read by Marcel Coenders
36. Capi op den slechten weg 16:53 Read by Marcel Coenders
37. De mooie luiers waren bedrog 17:04 Read by Marcel Coenders
38. De oom van Arthur: James Milligan 16:54 Read by Marcel Coenders
39. De kerstnachten 18:41 Read by Marcel Coenders
40a. De angst van Mattia (deel 1) 33:26 Read by Marcel Coenders
40b. De angst van Mattia (deel 2) 32:54 Read by Marcel Coenders
41. Bob 34:56 Read by Marcel Coenders
42. De Zwaan 32:35 Read by Marcel Coenders
43. De mooie luiers hebben waarheid gesproken 33:43 Read by Marcel Coenders
44. Met de mijnen 37:29 Read by Marcel Coenders

Reviews

mooi luisterboek


(3.5 stars)

ik heb genoten. De voorlezer mocht iet of wat enthousiaster. Voor de rest een mooie prestatie.


(5 stars)

Zeer bijzonder verhaal en goed verteld. Hoe goed kan een mens zijn !?!? Echt horens waardig.