Barnaby Rudge (NL)


Read by Marcel Coenders

(4.2 stars; 2 reviews)

Barnaby Rudge is, naast Londen en Parijs, een van de twee historische romans van Charles Dickens. Het verhaal behandelt de Gordon oproer uit 1780, een godsdienstig gemotiveerde aanval van protestanten op de Rooms-Katholieken. Dickens beschrijft deze gebeurtenissen aan de hand van het leven van Barnaby Rudge een onschuldige dorpsgek die door de opstandelingen wordt meegesleept in het kwaad. (Introductie door Marcel Coenders) (35 hr 58 min)

Chapters

01 - EEN AVOND IN DE MEIBOOM 44:02 Read by Marcel Coenders
02 - DE VREEMDELING EN DE SLOTENMAKER 26:52 Read by Marcel Coenders
03 - NOG EEN AVONTUUR VAN DE SLOTENMAKER 23:09 Read by Marcel Coenders
04 - GABRIEL VARDEN EN ZIJN HUISGEZIN 31:41 Read by Marcel Coenders
05 - TWEEDE ONTMOETING MET DE GEHEIMZINNIGEN VREEMDELING 15:39 Read by Marcel Coenders
06 - DE SLOTENMAKER ONDERVRAAGT, MAAR WORDT ER NIET VEEL WIJZER DOOR 31:15 Read by Marcel Coenders
07 - JUFFROUW VARDEN EN HAAR LIEFTALLIGE DIENSTMAAGD 18:24 Read by Marcel Coenders
08 - HET GENOOTSCHAP DER RIDDERS-LEERKNAPEN 27:41 Read by Marcel Coenders
09 - EEN NACHTLOOPER KOMT THUIS 15:46 Read by Marcel Coenders
10 - JOHN WILLET KRIJGT EEN LOGEERGAST 31:28 Read by Marcel Coenders
11 - DE GESPANNEN VERWACHTING 15:37 Read by Marcel Coenders
12 - DE BIJEENKOMST OP ONZIJDIG GRONDGEBIED 28:18 Read by Marcel Coenders
13 - EEN TE LEUR GESTELDE MINNAAR 36:41 Read by Marcel Coenders
14 - NOG EEN TE LEUR GESTELDE MINNAAR 16:48 Read by Marcel Coenders
15 - DE VERKLARING TUSSCHEN VADER EN ZOON 34:49 Read by Marcel Coenders
16 - DE GEHEIMZINNIGE VREEMDELING TREEDT WEDER OP 19:49 Read by Marcel Coenders
17 - EEN IJSELIJK AVONTUUR 29:47 Read by Marcel Coenders
18 - DE VREEMDELING VINDT EEN NACHTVERBLIJF 14:56 Read by Marcel Coenders
19 - HET UITSTAPJE NAAR DE MEIBOOM 25:49 Read by Marcel Coenders
20 - EMMA EN DOLLY 17:36 Read by Marcel Coenders
21 - EEN ONAAGENAAM OPONTHOUD EN DE GEVOLGEN DAARVAN 24:27 Read by Marcel Coenders
22 - THUISREIS EN THUISKOMST 18:49 Read by Marcel Coenders
23 - DE LEZER VERNEEMT, WAAR HET MINNEBRIEFJE EN DE BRACELET GEBLEVEN ZIJN 28:26 Read by Marcel Coenders
24 - DE HEER CHESTER VINDT ONVERWACHT EEN NIEUWEN BONDGENOOT 18:08 Read by Marcel Coenders
25 - EEN RAADSELACHTIG AFSCHEIDSBEZOEK 35:12 Read by Marcel Coenders
26 - VRUCHTELOOZE NASPORING 17:40 Read by Marcel Coenders
27 - VERDERE OVERWINNINGEN VAN DE HEER CHESTER 35:10 Read by Marcel Coenders
28 - NOG EEN FORTUINTJE 16:57 Read by Marcel Coenders
29 - DE HEER CHESTER ZET ZIJN BEGONNEN WERK VOORT 36:07 Read by Marcel Coenders
30 - JOHN WILLET, WIEN EEN VINGER GEGEVEN IS, NEEMT DE GEHEELEN HAND 13:20 Read by Marcel Coenders
31 - EEN ONGELUKKIG MINNAAR TREKT AF 32:42 Read by Marcel Coenders
32 - NOG EEN ONGELUKKIG MINNAAR TREKT AF 20:29 Read by Marcel Coenders
33 - EEN STORMACHTIGEN AVOND EN EEN SCHRIKBAREND VERHAAL 29:19 Read by Marcel Coenders
34 - JOHN WILLET NEEMT EEN KLOEK BESLUIT, EN BRENGT HET TOT ZIJN VOLKOMEN GENOE… 19:30 Read by Marcel Coenders
35 - WIE DE DRIE RUITERS ZIJN 32:09 Read by Marcel Coenders
36 - EENE SAMENSPRAAK NA MIDDERNACHT 15:05 Read by Marcel Coenders
37 - LORD GEORGE'S ZEGEPRALENDE INTOCHT 19:22 Read by Marcel Coenders
38 - EEN ZIELTJE GEWONNEN 19:24 Read by Marcel Coenders
39 - HET EDELE DRIEMANSCHAP 20:34 Read by Marcel Coenders
40 - BERTRAND EN BATON 17:49 Read by Marcel Coenders
41 - DE LASTIGE SJERP 33:24 Read by Marcel Coenders
42 - VREEMD GEDRAG VAN HAREDALE 16:07 Read by Marcel Coenders
43 - DE ONTMOETING IN WESTMINSTERHALL 35:07 Read by Marcel Coenders
44 - WRAAKNEMING VAN EEN AFVALLIGE 12:24 Read by Marcel Coenders
45 - EEN BEZOEK BIJ DE WEDUWE, EN DE GEVOLGEN DAARVAN 36:57 Read by Marcel Coenders
46 - EEN LANDEDELMAN VAN DE OUDEN STEMPEL 29:55 Read by Marcel Coenders
47 - ALWEDER EEN ZIELTJE GEWONNEN 24:43 Read by Marcel Coenders
48 - EERSTE WAPENFEITEN VAN DE GROOTE PROTESTANTSCHE VEREENIGING 51:18 Read by Marcel Coenders
49 - EEN NACHTTOONEEL TEN HUIZE VAN DEN SLOTENMAKER 28:26 Read by Marcel Coenders
50 - VERDERE WAPENFEITEN DER VEREENIGING 44:37 Read by Marcel Coenders
51 - JOHN WILLET KRIJGT MER GASTEN DAN HEM LIEF IS 20:40 Read by Marcel Coenders
52 - EEN NACHTBEZOEK EN EEN BRANDSTICHTING 28:58 Read by Marcel Coenders
53 - EEN VOORTVLUCHTIGE BETRAPT 30:07 Read by Marcel Coenders
54 - TWEE GEKKEN 18:08 Read by Marcel Coenders
55 - TWEE VOGENS GEKNIPT 36:29 Read by Marcel Coenders
56 - DE SCHAKING 34:24 Read by Marcel Coenders
57 - FLEET-MARKET 16:09 Read by Marcel Coenders
58 - DE HELDHAFTIGE LORD MAYOR 24:16 Read by Marcel Coenders
59 - VADER EN ZOON 31:16 Read by Marcel Coenders
60 - HET VERHINDERDE SCHOT 31:10 Read by Marcel Coenders
61 - DE AANVAL OP NEWGATE 27:56 Read by Marcel Coenders
62 - EENE LIEFHEBBERIJ VAN DENNIS 31:34 Read by Marcel Coenders
63 - EEN NACHT BIJ DEN BRANDER 24:48 Read by Marcel Coenders
64 - TWEE OUDE KENNISSEN KOMEN ONVERWACHT OPDAGEN 45:50 Read by Marcel Coenders
65 - DE KRUIK GAAT ZOOLANG TE WATER TOT ZIJ BREEKT 20:32 Read by Marcel Coenders
66 - VRIENDENDIENST VAN DEN SCHERPRECHTER 36:36 Read by Marcel Coenders
67 - DENNIS EN MIGGS BERAMEN EEN PLANNETJE 22:50 Read by Marcel Coenders
68 - WAARIN HET PLANNETJE IN DUIGEN VALT, EN OOK HUGH'S VRIENDEN ZIEN DAT ZIJ B… 42:35 Read by Marcel Coenders
69 - ARME JOE ! 18:37 Read by Marcel Coenders
70 - VADER, MOEDER EN ZOON 40:41 Read by Marcel Coenders
71 - DE TWEE CELGENOOTEN 22:45 Read by Marcel Coenders
72 - DE AFGEZANT UIT NEWGATE 44:36 Read by Marcel Coenders
73 - DE LAATSTE AVOND 23:50 Read by Marcel Coenders
74 - HET LAATSTE OOGENBLIK 46:48 Read by Marcel Coenders
75 - TWEE GELIEVEN HEREENIGD 20:41 Read by Marcel Coenders
76 - NOG TWEE GELIEVEN HEREENIGD EN EEN ONSCHULDIGE GERED 35:42 Read by Marcel Coenders
77 - EENE POGING MISLUKT 27:13 Read by Marcel Coenders
78 - EEN TWEEGEVECHT 35:14 Read by Marcel Coenders
79 - BESLUIT 28:49 Read by Marcel Coenders

Reviews

Noah hacker


(5 stars)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje