Overdrukken


Read by Marcel Coenders

Vertaling van 'Reprinted Pieces' uit 1861. Een verzameling van journalistieke artikelen geschreven door de journalist Charles Dickens. In sommige artikelen, zoals bijvoorbeeld 'De geschiedenis van een armen man die een octrooi verlangde' zien we onderwerpen besproken die later ook in romans (in dit geval Kleine Dorrit) terugkomen. (Introductie door Marcel Coenders) (21 hr 24 min)

Chapters

01. EEN LANGE ZEEREIS 45:11 Read by Marcel Coenders
02. DE BEDELBRIEFSCHRIJVER 36:43 Read by Marcel Coenders
03. HOE EEN KIND DROOMDE VAN EEN STER 13:55 Read by Marcel Coenders
04. ONZE ENGELSCHE BADPLAATS 43:04 Read by Marcel Coenders
05. ONZE FRANSCHE BADPLAATS 1:01:43 Read by Marcel Coenders
06. AANPLAKBILJETTEN 56:12 Read by Marcel Coenders
07. GEBOORTE BERICHTEN 22:13 Read by Marcel Coenders
08. SLAPELOZE NACHTEN 33:55 Read by Marcel Coenders
09. GESCHIEDENIS VAN DEN ARME BLOEDVERWANT 46:41 Read by Marcel Coenders
10. DE GESCHIEDENIS VAN HET KIND 17:47 Read by Marcel Coenders
11. DE GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOLJONGEN 45:38 Read by Marcel Coenders
12. DE GESCHIEDENIS VAN NIEMAND 24:32 Read by Marcel Coenders
13. DE GEEST DER KUNST 27:49 Read by Marcel Coenders
14. UIT DE STAD 30:53 Read by Marcel Coenders
15. BUITEN HET SEIZOEN 36:45 Read by Marcel Coenders
16. GESCHIEDENIS VAN EEN ARMEN MAN DIE EEN OCTROOI VERLANGDE 25:52 Read by Marcel Coenders
17. DE EDELE WILDE 27:51 Read by Marcel Coenders
18. EEN VLIEGENDE REIS 49:48 Read by Marcel Coenders
19A. DE GEHEIME POLITIE - DEEL 1 57:02 Read by Marcel Coenders
19B. DE GEHEIME POLITIE - DEEL 2 35:35 Read by Marcel Coenders
20. DRIE ANEKDOTES BETREFFENDE DE GEHEIME POLITIE 41:34 Read by Marcel Coenders
21A. OP WACHT MET INSPECTEUR FIELD - DEEL 1 59:36 Read by Marcel Coenders
21B. OP WACHT MET INSPECTEUR FIELD - DEEL 2 11:36 Read by Marcel Coenders
22. MET DE STROOM AFDRIJVEN 50:30 Read by Marcel Coenders
23. MIJN BEZOEK IN HET ARMENHUIS 33:39 Read by Marcel Coenders
24. PRINS BULL 24:59 Read by Marcel Coenders
25. WAT EEN TAFELBORD MIJ VERTELDE 47:17 Read by Marcel Coenders
26. ONZE ACHTINGSWAARDIGE VRIEND 27:59 Read by Marcel Coenders
27. ONZE SCHOOL 35:39 Read by Marcel Coenders
28. ONZE KERKERAAD 35:43 Read by Marcel Coenders
29. ONZE KWELGEEST 39:23 Read by Marcel Coenders
30. EEN GEDENKTEEKEN VAN FRANSCHE DWAASHEID 59:07 Read by Marcel Coenders
31A. EEN KERSTBOOM - DEEL 1 39:17 Read by Marcel Coenders
31B. EEN KERSTBOOM - DEEL 2 39:00 Read by Marcel Coenders