De Klok van Meester Humphrey


Read by Marcel Coenders

(4 stars; 2 reviews)

Enkele korte verhalen uit het weekblad 'De klok van meester Humphrey'. In dit blad zijn 'Nelly' en 'Barnaby Rudge' gepubliceerd. 'Schetsen van Boz' wordt aangekondigd. Samuel Pickwick en Sam Weller uit de 'Pickwick Papers' zijn personages in enkele van de verhalen. (Samenvatting geschreven door Marcel Coenders) (6 hr 12 min)

Chapters

01 – MEESTER HUMPHREY AAN ZIJNE LEZER – DEEL 1 24:38 Read by Marcel Coenders
02 – HET FEESTMAAL IN DE GUILDHALL 32:51 Read by Marcel Coenders
03 – DE BOGENMAKERS-DOCHTER EN DE LEERKNAAP 32:34 Read by Marcel Coenders
04 – CORRESPONDENTIE 5:43 Read by Marcel Coenders
05 - MIJNE DRIE VRIENDEN 33:47 Read by Marcel Coenders
06 – BEKENTENIS GEVONDEN IN EENE GEVANGENIS TEN TIJDE VAN KAREL DEN TWEEDE 26:31 Read by Marcel Coenders
07 – BRIEFWISSELING 9:33 Read by Marcel Coenders
08 – EEN ONVERWACHT BEZOEK 21:51 Read by Marcel Coenders
09 – DE HEKSENWACHT – DEEL 1 32:44 Read by Marcel Coenders
10 – DE HEKSENWACHT – DEEL 2 32:10 Read by Marcel Coenders
11 – EENIGE BERICHTEN OMTRENT DE FAMILIE WELLER 14:57 Read by Marcel Coenders
12 – DE VERGADERING 22:27 Read by Marcel Coenders
13 – HET HORLOGE VAN WELLER 20:10 Read by Marcel Coenders
14 – DE KLEINE TONY 15:59 Read by Marcel Coenders
15 – MEESTER HUMPHREY AAN ZIJNE LEZERS – DEEL 2 25:09 Read by Marcel Coenders
16 – NASCHRIFT VAN DEN DOOVEN HEER 15:07 Read by Marcel Coenders
17 – TWEEDE NASCHRIFT VAN DEN DOOVEN HEER 6:46 Read by Marcel Coenders

Reviews

Noah hacker


(5 stars)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje