Een reiziger, die geen handel drijft


Read by Marcel Coenders

(3 stars; 2 reviews)

Een serie journalistieke artikelen uit het tijdschrift 'All the Year round' geschreven in de periode 1860 - 1869. In deze artikelen worden veel sociale misstanden van het 19de-eeuwse Engeland beschreven. Samenvatting geschreven door Marcel Coenders. (22 hr 10 min)

Chapters

HOOFDSTUK 1 - DE AARD ZIJNER BEZIGHEDEN 4:08 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 2 - DE SCHIPBREUK - DEEL 1 29:35 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 2 - DE SCHIPBREUK - DEEL 2 23:23 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 3 - HET WERKHUIS TE WAPPING - DEEL 1 20:17 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 3 - HET WERKHUIS TE WAPPING - DEEL 2 22:32 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 4 - TWEE BESCHOUWINGEN OVER EEN GOEDKOPE SCHOUWBURG - DEEL 1 21:52 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 4 - TWEE BESCHOUWINGEN OVER EEN GOEDKOPE SCHOUWBURG - DEEL 2 20:17 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 5 - ARME HANDELS-JAMAAT - DEEL 1 23:12 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 5 - ARME HANDELS-JAMAAT - DEEL 2 22:15 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 6 - VERVERSCHINGEN VOOR VREEMDELINGEN 35:25 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 7 - EENE BUITENLADSCHE REIS - DEEL 1 21:35 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 7 - EENE BUITENLADSCHE REIS - DEEL 2 24:16 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 8 - DE LADING VAN DE 'GREAT TASMANIA' 31:55 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 9 - DE KERKEN VAN DE STAD LONDEN 40:25 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 10 - VERDACHTE BUURTEN 39:13 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 11 - LANDLOOPERS - DEEL 1 22:15 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 11 - LANDLOOPERS - DEEL 2 25:23 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 12 - DE STAD DULLBOROUGH - DEEL 1 21:53 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 12 - DE STAD DULLBOROUGH - DEEL 2 20:54 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 13 - NACHTELIJKE WANDELINGEN 36:09 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 14 - KAMERS - DEEL 1 26:47 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 14 - KAMERS - DEEL 2 19:07 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 15 - KINDERMEIDENVERTELSELS 40:54 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 16 - ARCADISCH LONDEN 37:08 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 17 - DE NACHT-MAIL VAN CALAIS 33:08 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 18 - EENIGE HERINNERINGEN AANGAANDE STERFGEVALLEN 38:24 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 19 - DE VIERING VAN GEBOORTEDAGEN 37:12 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 20 - OP HET VERTREK NAAR HET GROOTE ZOUTMEER - DEEL 1 19:59 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 20 - OP HET VERTREK NAAR HET GROOTE ZOUTMEER - DEEL 2 25:50 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 21 - DE STAD DER AFWEZIGEN 31:04 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 22 - EEN OUD POSTHUIS 30:33 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 23 - NIEUW-ENGELANDS GEKOOKT RUNDVLEESCH 34:22 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 24 - DE SCHEEPSTIMMERWERF VAN CHATTAM 36:01 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 25 - IN HET FRANSCH-VLAAMS LAND - DEEL 1 20:49 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 25 - IN HET FRANSCH-VLAAMS LAND - DEEL 2 22:48 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 26 - DE KWAKZALVERIJ DER BESCHAVING 34:20 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 27 - TITBULLS VRIJE WONINGEN - DEEL 1 21:35 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 27 - TITBULLS VRIJE WONINGEN - DEEL 2 21:47 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 28 - DE ITALIAANSE GEVANGENE 36:56 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 29 - BEPERKTE SCHOOLTIJD - DEEL 1 21:05 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 29 - BEPERKTE SCHOOLTIJD - DEEL 2 22:07 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 30 - EEN KLEINE STER IN HET OOSTEN - DEEL 1 21:14 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 30 - EEN KLEINE STER IN HET OOSTEN - DEEL 2 21:15 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 31 - AAN BOORD 39:55 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 32 - EEN DINERTJE BINNEN HET UUR 24:36 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 33 - DE HEER BARLOW 24:02 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 34 - VRIJWILLIGE POLITIEDIENST 31:20 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 35 - EEN PLEIDOOI VOOR TOTALE AFSCHAFFING 17:20 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 36 - DE FIELT 31:38 Read by Marcel Coenders

Reviews

Niet te volgen


(2 stars)

Steeds dezelfde 3 tonen die het onmogelijk maken om te volgen waar het over gaat