Het Zwevende Schaakbord


Read by Bart de Leeuw

(4.5 stars; 1 reviews)

Het groote Avontuur, de tocht van Gawein, ridder van Koning Artur's Ronde-Tafel, om voor zijn Koning te vinden het Zwevende Schaakbord, gelijk hij dit tien jaren geleden deed. Het is ditmaal listiglijk voorbereid door den toovenaar Merlijn, Merlijn, die eigenlijk heelemaal geen toovenaar is, maar de moderne mechanicus, die werkt met vliegmachine en auto, met bioscoop en telefoon en electrisch licht... wonderen voor deze dappere Ridderen der Ronde-Tafel die... toch eigenlijk, in zeer modernen weifelmoed, in geen wonder meer gelooven. Behalve Gawein, die het oude geloof ongerept heeft bewaard en als de ‘valiante wigant’ van het grootsche Destijds de wereld van Avontuur intrekt. (Samenvatting geschreven door Marie Schmitz, in het tijdschrift Den Gulden Winckel, jaargang 22) (7 hr 58 min)

Chapters

00 - Woord Vooraf 13:57 Read by Bart de Leeuw
01 - Hoofdstuk 1 14:46 Read by Bart de Leeuw
02 - Hoofdstuk 2 18:07 Read by Bart de Leeuw
03 - Hoofdstuk 3 16:48 Read by Bart de Leeuw
04 - Hoofdstuk 4 15:31 Read by Bart de Leeuw
05 - Hoofdstuk 5 16:25 Read by Bart de Leeuw
06 - Hoofdstuk 6 15:02 Read by Bart de Leeuw
07 - Hoofdstuk 7 15:53 Read by Bart de Leeuw
08 - Hoofdstuk 8 15:53 Read by Bart de Leeuw
09 - Hoofdstuk 9 14:44 Read by Bart de Leeuw
10 - Hoofdstuk 10 14:25 Read by Bart de Leeuw
11 - Hoofdstuk 11 15:24 Read by Bart de Leeuw
12 - Hoofdstuk 12 15:53 Read by Bart de Leeuw
13 - Hoofdstuk 13 10:17 Read by Bart de Leeuw
14 - Hoofdstuk 14 12:30 Read by Bart de Leeuw
15 - Hoofdstuk 15 13:31 Read by Bart de Leeuw
16 - Hoofdstuk 16 12:45 Read by Bart de Leeuw
17 - Hoofdstuk 17 9:48 Read by Bart de Leeuw
18 - Hoofdstuk 18 12:16 Read by Bart de Leeuw
19 - Hoofdstuk 19 10:39 Read by Bart de Leeuw
20 - Hoofdstuk 20 9:37 Read by Bart de Leeuw
21 - Hoofdstuk 21 10:24 Read by Bart de Leeuw
22 - Hoofdstuk 22 13:04 Read by Bart de Leeuw
23 - Hoofdstuk 23 12:20 Read by Bart de Leeuw
24 - Hoofdstuk 24 13:22 Read by Bart de Leeuw
25 - Hoofdstuk 25 10:29 Read by Bart de Leeuw
26 - Hoofdstuk 26 13:43 Read by Bart de Leeuw
27 - Hoofdstuk 27 12:10 Read by Bart de Leeuw
28 - Hoofdstuk 28 11:23 Read by Bart de Leeuw
29 - Hoofdstuk 29 12:28 Read by Bart de Leeuw
30 - Hoofdstuk 30 13:26 Read by Bart de Leeuw
31 - Hoofdstuk 31 13:02 Read by Bart de Leeuw
32 - Hoofdstuk 32 11:04 Read by Bart de Leeuw
33 - Hoofdstuk 33 9:48 Read by Bart de Leeuw
34 - Hoofdstuk 34 13:18 Read by Bart de Leeuw
35 - Hoofdstuk 35 13:55 Read by Bart de Leeuw