Extaze, een boek van geluk


Read by Marcel Coenders

(5 stars; 1 reviews)

Het verhaal van een onmogelijke liefde. Naar mijne meening is het werk 'Extaze' zeer superieur aan de vorige werken van den Heer Couperus, 'Eline Vere' en 'Noodlot'. Telkens wendt en wendt zich zijne konceptie en schriftuur en nooit kan men zeggen wat er den volgenden keer komen zal. Want wat ook na 'Noodlot', dat minder goed was dan 'Eline Vere', te verwachten ware, - zéker niet, dat de schrijver van de Observatie met éen ruk tot de Sensatie stijgen en van charmant zou worden subliem. - Lodewijk van Deyssel (1895) (4 hr 30 min)

Chapters

Hoofdstuk 1 - paragraaf 1 - 2 29:01 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 1 - paragraaf 3 - 5 26:46 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 1 - paragraaf 6 - 8 34:30 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 2 - paragraaf 1 - 4 33:38 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 2 - paragraaf 5 - 6 33:18 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 3 - paragraaf 1 - 3 25:50 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 3 - paragraaf 4 - 6 24:26 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 4 33:51 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 5 29:07 Read by Marcel Coenders

Reviews

noah hacker o


(5 stars)

het was een leuk verhaal en het is een leuk verhaaltje