Psyche


Read by Marcel Coenders

(4 stars; 2 reviews)

Psyche is een poëtische vertelling, symboliseerend een opvatting van Mensch en Wereld. Drie factoren beheerschen het menschenbestaan, drie de wereldhistorie. Men kan ze noemen Stof, Geest en Ziel. Men kan ze noemen Empirie, Philosophie en Poëzie. Men kan ze noemen Waan, Critiek en Geloof. Men kan ze noemen Lijf, Hoofd en Hart. Men kan ze noemen Zinnen, Gedachte en Droom. Men kan ze noemen Bezitten, Werken en Hopen. Couperus noemt ze Emeralda, Astra en Psyche. (Uit: Hollandsche Belletrie van den Dag 1901, p.43-51.) (4 hr 36 min)

Chapters

Hoofdstuk 1 - 5 38:56 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 6 - 8 30:18 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 9 - 11 38:27 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 12 - 14 29:09 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 15 - 18 31:49 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 19 - 21 22:12 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 22 21:53 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 23 31:22 Read by Marcel Coenders
Hoofdstuk 24 - 27 32:34 Read by Marcel Coenders

Reviews

noah hacker


(5 stars)

het was een leuk verhaal en het is een leuk verhaaltje