Duizend en één Nacht, Eerste deel


Read by Marcel Coenders

(3.8 stars; 6 reviews)

Koning Schahriar denkt door zijn vrouw bedrogen te zijn. Om herhaling te voorkomen besluit hij voortaan elke avond een nieuwe vrouw te trouwen die hij de volgende ochtend laat doden door zijn grootvizier. De dochter van deze grootvizier, Scheherazade, wil met de koning trouwen om haar volk te redden. Om aan de executie te ontkomen vertelt zij de koning in de huwelijksnacht een verhaal dat nog niet af is. De koning benieuwd naar het einde van het verhaal laat haar één nacht extra leven. De volgende nacht komt het vervolg, maar ook dat verhaal is niet af. De koning gunt haar nog een nacht. Dit houdt Scheherazade 1001 nachten vol en elke nacht wordt afgesloten met een onvoltooid verhaal. De koning is zo van haar gaan houden dat hij haar laat leven en geen vrouwen meer laat doden. - Summary by Marcel Coenders (8 hr 47 min)

Chapters

Inleiding 42:05 Read by Marcel Coenders
De ezel, de os en de koopman 28:30 Read by Marcel Coenders
De koopman en de geest (1) 20:48 Read by Marcel Coenders
De koopman en de geest (2) 19:29 Read by Marcel Coenders
De koopman en de geest (3) 14:32 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de visscher (1) 20:16 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de visscher (2) 34:20 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de visscher (3) 29:15 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de visscher (4) 36:30 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de drie calenders (1) 35:06 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de drie calenders (2) 35:22 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de drie calenders (3) 24:42 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de drie calenders (4) 37:27 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de drie calenders (5) 14:04 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de drie calenders (6) 38:57 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de drie calenders (7) 30:52 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de drie calenders (8) 31:26 Read by Marcel Coenders
Geschiedenis van de drie calenders (9) 34:03 Read by Marcel Coenders