Duizend en één Nacht, Derde deel


Read by Marcel Coenders

(2.5 stars; 1 reviews)

Koning Schahriar denkt door zijn vrouw bedrogen te zijn. Om herhaling te voorkomen besluit hij voortaan elke avond een nieuwe vrouw te trouwen die hij de volgende ochtend laat doden door zijn grootvizier. De dochter van deze grootvizier, Scheherazade, wil met de koning trouwen om haar volk te redden. Om aan de executie te ontkomen vertelt zij de koning in de huwelijksnacht een verhaal dat nog niet af is. De koning benieuwd naar het einde van het verhaal laat haar één nacht extra leven. De volgende nacht komt het vervolg, maar ook dat verhaal is niet af. De koning gunt haar nog een nacht. Dit houdt Scheherazade 1001 nachten vol en elke nacht wordt afgesloten met een onvoltooid verhaal. De koning is zo van haar gaan houden dat hij haar laat leven en geen vrouwen meer laat doden. In dit derde deel de verhalen van de barbier en zijn broers. - Summary by Marcel Coenders (9 hr 20 min)

Chapters

De geschiedenis van den kleinen gebochelde 24:27 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van de christen koopman 47:05 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van de muzelmansche koopman 42:40 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van de joodsche geneesheer 40:05 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van de kleermaker 58:42 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van de barbier 6:57 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van den eersten broeder van den barbier 15:54 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van den tweeden broeder van den barbier 21:10 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van den derden broeder van den barbier 17:12 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van den vierden broeder van den barbier 14:35 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van den vijfden broeder van den barbier 33:30 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van den zesden broeder van den barbier 32:09 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 1 30:31 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 2 29:18 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 3 28:42 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 4 27:19 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 5 31:07 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 6 29:57 Read by Marcel Coenders
De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 7 29:22 Read by Marcel Coenders