De Schippersjongen


Read by Marcel Coenders

(4.2 stars; 3 reviews)

Verhaal over het beleg en ontzet van Leiden 1573 - 1574. - Summary by Marcel Coenders (8 hr 42 min)

Chapters

Voorbericht 3:45 Read by Marcel Coenders
Een weinig geschiedenis 27:25 Read by Marcel Coenders
Dat is weer gebeurd 31:06 Read by Marcel Coenders
Echte leeuwen op den weg 27:27 Read by Marcel Coenders
Eendeeieren en nieuws 19:15 Read by Marcel Coenders
Er broedt verraad en onweder 20:00 Read by Marcel Coenders
Twee, die vroeg op pad zijn 20:53 Read by Marcel Coenders
Aan doovemans-deur geklopt 22:02 Read by Marcel Coenders
Waar moet het heen? 27:11 Read by Marcel Coenders
Mislukt Zondags-werk 31:40 Read by Marcel Coenders
Een duur slaapje 25:53 Read by Marcel Coenders
Zonneschijn en regen 31:41 Read by Marcel Coenders
Godt behoede Leyden! 22:24 Read by Marcel Coenders
Medicijn voor den Prins 22:02 Read by Marcel Coenders
Wat zal van Leiden worden? 20:08 Read by Marcel Coenders
Samenzweerders beluisterd 10:47 Read by Marcel Coenders
Wat zal het nog worden? 23:43 Read by Marcel Coenders
Onder de Watergeuzen 27:00 Read by Marcel Coenders
Om brood bij den vijand 18:29 Read by Marcel Coenders
Burgemeester van der Werff 14:43 Read by Marcel Coenders
Noodwest! Noordwest! 22:29 Read by Marcel Coenders
Watergeuzen en Spanjaarden 19:22 Read by Marcel Coenders
Overwonnen! 24:17 Read by Marcel Coenders
Oude kennissen 8:26 Read by Marcel Coenders

Reviews

Gerda bos


(5 stars)

Een spannend verhaal uit de 80 jarige oorlog