Skip to main content.

De Kermis der IJdelheid

Gelesen von Marcel Coenders

"Vanity Fair: A Novel without a Hero" is een in de jaren 1847-1848 gepubliceerde roman van William Makepeace Thackeray, een satire over de vroege 19e-eeuwse Engelse samenleving. Zoals in die tijd gebruikelijk was, verscheen de roman eerst in een (20-delige) serie als feuilleton in een tijdschrift.

Vanitas Vanitatum. Wie van ons is gelukkig in deze wereld? Wie van ons heeft wat hij verlangt?, of zoo hij het heeft wie is voldaan?
(Samenvatting geschreven door nl.Wikipedia) (52 hr 59 min)

Chapters

00 - INTRODUCTIE - VOOR HET SCHERM

8:12

Read by Marcel Coenders

01 - HOOFDSTUK 1 - DE CHISWICK MALL

29:42

Read by Marcel Coenders

02 - HOOFDSTUK 2 - WAARIN JUFFROUW SHARP EN JUFFROUW SEDLEY TOEBEREIDSELEN MAKE…

40:37

Read by Marcel Coenders

03 - HOOFDSTUK 3 - REBECCA IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN DEN VIJAND

31:48

Read by Marcel Coenders

04 - HOOFDSTUK 4 - DE GROEN ZIJDEN BEURS - DEEL 1

29:13

Read by Marcel Coenders

05 - HOOFDSTUK 4 - DE GROEN ZIJDEN BEURS - DEEL 2

25:57

Read by Marcel Coenders

06 - HOOFDSTUK 5 - ONZE DOBBIN

46:17

Read by Marcel Coenders

07 - HOOFDSTUK 6 - VAUXHALL - DEEL 1

34:55

Read by Marcel Coenders

08 - HOOFDSTUK 6 - VAUXHALL - DEEL 2

24:40

Read by Marcel Coenders

09 - HOOFDSTUK 7 - CRAWLEY VAN QUEEN'S CRAWLEY

32:46

Read by Marcel Coenders

10 - HOOFDSTUK 8 - PRIVE EN VERTROUWELIJK

40:10

Read by Marcel Coenders

11 - HOOFDSTUK 9 - FAMILIE - PORTRETTEN

31:52

Read by Marcel Coenders

12 - HOOFDSTUK 10 - JUFFROUW SHARP MAAKT ZICH VRIENDEN

25:42

Read by Marcel Coenders

13 - HOOFDSTUK 11 - ARCADISCHE EENVOUD - DEEL 1

39:40

Read by Marcel Coenders

14 - HOOFDSTUK 11 - ARCADISCHE EENVOUD - DEEL 2

29:37

Read by Marcel Coenders

15 - HOOFDSTUK 12 - EEN ZEER SENTIMENTEEL HOOFDSTUK

42:01

Read by Marcel Coenders

16 - HOOFDSTUK 13 - GEVOEL EN VERSTAND

53:46

Read by Marcel Coenders

17 - HOOFDSTUK 14 - JUFFROUW CRAWLEY THUIS - DEEL 1

36:02

Read by Marcel Coenders

18 - HOOFDSTUK 14 - JUFFROUW CRAWLEY THUIS - DEEL 2

44:32

Read by Marcel Coenders

19 - HOOFDSTUK 15 - WAARIN REBECCA'S ECHTGENOOT VOOR KORTEN TIJD TEN TOONEELE V…

35:56

Read by Marcel Coenders

20 - HOOFDSTUK 16 - HET BRIEFJE OP HET SPELDENKUSSEN

36:56

Read by Marcel Coenders

21 - HOOFDSTUK 17 - HOE KAPITEIN DOBBIN EEN PIANO KOCHT

37:30

Read by Marcel Coenders

22 - HOOFDSTUK 18 - WIE BESPEELDE DE PIANO, WELKE KAPITEIN DOBBIN KOCHT

52:04

Read by Marcel Coenders

23 - HOOFDSTUK 19 - JUFFROUW CRAWLEY WORDT VERPLEEGD

45:27

Read by Marcel Coenders

24 - HOOFDSTUK 20 - WAARIN KAPITIEN DOBBIN ALS DE BODE VAN HYMEN OPTREEDT

41:14

Read by Marcel Coenders

25 - HOOFDSTUK 21 - EEN KIBBELARIJ OVER EEN ERFGENAME

36:37

Read by Marcel Coenders

26 - HOOFDSTUK 22 - EEN HUWELIJK EN EEN GEDEELTE VAN DE WITTEBROODSWEKEN

36:53

Read by Marcel Coenders

27 - HOOFDSTUK 23 - KAPITEIN DOBBIN ALS STEMMENWERVER

26:29

Read by Marcel Coenders

28 - HOOFDSTUK 24 - WAARIN DE HEER OSBORNE DE FAMILIEBIJBEL UIT DE BOEKENKAST N…

27:25

Read by Marcel Coenders

29 - HOOFDSTUK 24 - WAARIN DE HEER OSBORNE DE FAMILIEBIJBEL UIT DE BOEKENKAST N…

32:31

Read by Marcel Coenders

30 - HOOFDSTUK 25 - WAARIN AL DE VOORNAAMSTE PERSONEN HET BETER OORDEELEN BRIGH…

42:10

Read by Marcel Coenders

31 - HOOFDSTUK 25 - WAARIN AL DE VOORNAAMSTE PERSONEN HET BETER OORDEELEN BRIGH…

40:56

Read by Marcel Coenders

32 - HOOFDSTUK 26 - TUSSCHEN LONDEN EN CHATHAM

34:51

Read by Marcel Coenders

33 - HOOFDSTUK 27 - WAARIN AMELIA ZICH BIJ HAAR REGIMENT VOEGT

29:26

Read by Marcel Coenders

34 - HOOFDSTUK 28 - WAARIN AMELIA EEN INVAL IN DE NEDERLANDEN DOET

43:19

Read by Marcel Coenders

35 - HOOFDSTUK 29 - BRUSSEL - DEEL 1

23:04

Read by Marcel Coenders

36 - HOOFDSTUK 29 - BRUSSEL - DEEL 2

33:59

Read by Marcel Coenders

37 - HOOFDSTUK 30 - HET MEISJE DAT IK ACHTERLIET

41:32

Read by Marcel Coenders

38 - HOOFDSTUK 31 - WAARIN JOS SEDLEY VOOR ZIJN ZUSTER ZORGT

51:01

Read by Marcel Coenders

39 - HOOFDSTUK 32 - WAARIN JOS OP DE VLUCHT GAAT EN DE OORLOG EINDIGT - DEEL 1

40:28

Read by Marcel Coenders

40 - HOOFDSTUK 32 - WAARIN JOS OP DE VLUCHT GAAT EN DE OORLOG EINDIGT - DEEL 2

30:37

Read by Marcel Coenders

41 - HOOFDSTUK 33 - WAARIN JUFFROUW CRAWLEY'S BLOEDVERWANTEN ZICH ZEER BEZORGD …

46:08

Read by Marcel Coenders

42 - HOOFDSTUK 34 - JAMES CRAWLEY WORDT ER UITGEKNIKKERD - DEEL 1

39:52

Read by Marcel Coenders

43 - HOOFDSTUK 34 - JAMES CRAWLEY WORDT ER UITGEKNIKKERD - DEEL 2

35:22

Read by Marcel Coenders

44 - HOOFDSTUK 35 - WEDUWE EN MOEDER

47:47

Read by Marcel Coenders

45 - HOOFDSTUK 36 - HOE VAN NIETS PER JAAR GOED TE LEVEN ?

40:14

Read by Marcel Coenders

46 - HOOFDSTUK 37 - HET ONDERWERP WORDT VERVOLGD - DEEL 1

34:06

Read by Marcel Coenders

47 - HOOFDSTUK 37 - HET ONDERWERP WORDT VERVOLGD - DEEL 2

29:57

Read by Marcel Coenders

48 - HOOFDSTUK 38 - EEN GEZIN DAT HET NIET BREED HEEFT - DEEL 1

33:20

Read by Marcel Coenders

49 - HOOFDSTUK 38 - EEN GEZIN DAT HET NIET BREED HEEFT - DEEL 2

34:13

Read by Marcel Coenders

50 - HOOFDSTUK 39 - EEN CYNISCH BEZOEK

38:11

Read by Marcel Coenders

51 - HOOFDSTUK 40 - WAARIN BECKY DOOR DE FAMILIE ERKEND WORDT

35:45

Read by Marcel Coenders

52 - HOOFDSTUK 41 - WAARIN BECKY HET HUIS HARER VOORVADEREN WEER BEZOEKT - DEEL…

28:50

Read by Marcel Coenders

53 - HOOFDSTUK 41 - WAARIN BECKY HET HUIS HARER VOORVADEREN WEER BEZOEKT - DEEL…

24:38

Read by Marcel Coenders

54 - HOOFDSTUK 42 - DAT OVER DE FAMILIE OSBORNE HANDELT

33:51

Read by Marcel Coenders

55 - HOOFDSTUK 43 - WAARIN ONZE LEZER DE KAAP OMZEILEN MOET

43:30

Read by Marcel Coenders

56 - HOOFDSTUK 44 - EEN VEELOMVATTEND HOOFDSTUK OVER LONDEN EN HAMPSHIRE

46:03

Read by Marcel Coenders

57 - HOOFDSTUK 45 - HAMPSHIRE EN LONDEN

40:55

Read by Marcel Coenders

58 - HOOFDSTUK 46 - STRIJD EN BEPROEVING

35:31

Read by Marcel Coenders

59 - HOOFDSTUK 47 - GAUNT HOUSE

39:22

Read by Marcel Coenders

60 - HOOFDSTUK 48 - WAARIN DE LEZER AAN HET MEEST UITGELEZEN GEZELSCHAP WORDT V…

51:46

Read by Marcel Coenders

61 - HOOFDSTUK 49 - WAARIN WIJ VAN DRIE GANGEN EN EEN DESERT GENIETEN

32:57

Read by Marcel Coenders

62 - HOOFDSTUK 50 - BEVAT EEN VULGAIR VOORVAL

39:23

Read by Marcel Coenders

63 - HOOFDSTUK 51 - WAARIN EEN CHARADE WORDT OPGEVOERD DIE DE LEZER AL OF NIET …

45:09

Read by Marcel Coenders

64 - HOOFDSTUK 51 - WAARIN EEN CHARADE WORDT OPGEVOERD DIE DE LEZER AL OF NIET …

39:26

Read by Marcel Coenders

65 - HOOFDSTUK 52 - WAARIN LORD STEYNE ZICH IN EEN ALLERBEMINNELIJKST LICHT VER…

43:10

Read by Marcel Coenders

66 - HOOFDSTUK 53 - EEN REDDING EN EEN CATASTROPHE

38:30

Read by Marcel Coenders

67 - HOOFDSTUK 54 - DE ZONDAG NA DE SLAG

37:21

Read by Marcel Coenders

68 - HOOFDSTUK 55 - WAARIN HETZELFDE ONDERWERP VOORTGEZET WORDT - DEEL 1

35:43

Read by Marcel Coenders

69 - HOOFDSTUK 55 - WAARIN HETZELFDE ONDERWERP VOORTGEZET WORDT - DEEL 2

31:18

Read by Marcel Coenders

70 - HOOFDSTUK 56 - VAN GEORGE WORDT EEN HEER GEMAAKT - DEEL 1

30:55

Read by Marcel Coenders

71 - HOOFDSTUK 56 - VAN GEORGE WORDT EEN HEER GEMAAKT - DEEL 2

23:04

Read by Marcel Coenders

72 - HOOFDSTUK 57 - OPOFFERING EN LIEFDE

39:37

Read by Marcel Coenders

73 - HOOFDSTUK 58 - ONZE VRIEND DE MAJOOR

48:04

Read by Marcel Coenders

74 - HOOFDSTUK 59 - DE OUDE PIANO

45:51

Read by Marcel Coenders

75 - HOOFDSTUK 60 - BRENGT ONS WEER IN AANZIENLIJKE KRINGEN

25:42

Read by Marcel Coenders

76 - HOOFDSTUK 61 - WAARIN TWEE LICHTEN WORDEN UITGEDOOFD - DEEL 1

22:01

Read by Marcel Coenders

77 - HOOFDSTUK 61 - WAARIN TWEE LICHTEN WORDEN UITGEDOOFD - DEEL 2

38:51

Read by Marcel Coenders

78 - HOOFDSTUK 62 - AM RHEIN

46:39

Read by Marcel Coenders

79 - HOOFDSTUK 63 - WAARIN WIJ EEN OUDEN KENNIS ONTMOETEN

50:05

Read by Marcel Coenders

80 - HOOFDSTUK 64 - EEN ZWERVERS HOOFDSTUK - DEEL 1

37:03

Read by Marcel Coenders

81 - HOOFDSTUK 64 - EEN ZWERVERS HOOFDSTUK - DEEL 2

35:06

Read by Marcel Coenders

82 - HOOFDSTUK 65 - ZAKEN EN VERMAKEN

32:38

Read by Marcel Coenders

83 - HOOFDSTUK 66 - AMANTIUM IRAE - DEEL 1

35:31

Read by Marcel Coenders

84 - HOOFDSTUK 66 - AMANTIUM IRAE - DEEL 2

25:48

Read by Marcel Coenders

85 - HOOFDSTUK 67 - GEBOORTEN, HUWELIJKEN EN STERFGEVALLEN - DEEL 1

44:21

Read by Marcel Coenders

86 - HOOFDSTUK 67 - GEBOORTEN, HUWELIJKEN EN STERFGEVALLEN - DEEL 2

27:35

Read by Marcel Coenders