Skip to main content.

De Roos van Dekama

Gelesen von Marcel Coenders

(4,375 Sterne; 4 Bewertungen)

Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341. Maar het is meer dan alleen maar een spannende ridderroman:

Wie op de fantastische schildering van exceptioneele personen belust is, zooals de hedendaagsche literatuur onzer naburen die meestal aanbiedt, zal zich bedrogen vinden: hij zal hier slechts menschen aantreffen, zooals zij nog heden ten dage zijn, met hun goede en slechte hoedanigheden, met hun driften en hartstochten,--maar gewijzigd naar de denkbeelden, zeden en gebruiken van den tijd. Maar hij zal, na het ten einde brengen dezer bladeren, de waarheid daarin bevestigd vinden der stelling, dat, zoo niet al het goede op deze wereld zijn loon noch het kwade zijn straf ontmoet, diegene ten minste, die zich laat overmeesteren door eenigen hartstocht, al ware die zelfs uit zijn oorsprong te billijken, altijd zal achterstaan bij hem, die, uit welk beginsel dan ook, de omstandigheden niet vooruitloopt, zijn gemoedskalmte bewaart, en, gelijk de schrijver zich uitdrukt, aan wien wij ons motto ontleenen: Wacht en stille sitt. (Jacob van Lennep) (23 hr 46 min)

Chapters

Voorwoord

26:17

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 1

17:21

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 2

33:03

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 3

38:41

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 4

46:15

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 5

43:06

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 6

30:19

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 7

41:23

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 8

45:52

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 9

39:49

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 10

29:45

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 11

26:39

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 12

36:12

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 13

33:10

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 14

36:54

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 15

45:15

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 16

40:53

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 17

30:01

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 18

32:57

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 19

44:57

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 20

32:00

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 21

38:24

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 22

39:25

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 23

35:37

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 24

37:31

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 25

33:42

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 26

54:45

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 27

51:29

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 28

32:08

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 29

36:39

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 30

40:02

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 31

37:31

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 32

26:12

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 33

50:29

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 34

50:35

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 35

43:29

Read by Marcel Coenders

Hoofdstuk 36

1:07:33

Read by Marcel Coenders