Search Results

En Nyckfull kvinna del 4 - Modern

Read by Lars Rolander (1942-2016)


Emilie Flygare-Carlén


Fjärde delen av Emilie Flygare-Carléns ”En Nyckfull kvinna” med titeln ”Modern” börjar med att Ediths och Ernsts äkten…

En Nyckfull kvinna del 2 - Fästmön

Read by Lars Rolander (1942-2016)


Emilie Flygare-Carlén


I Fästmön, andra delen av En Nyckfull kvinna, lämnar bruksförvalteren Helmer Dagby under en tid för att kunna vara …

En Nyckfull kvinna del 3 - Hustrun

Read by Lars Rolander (1942-2016)


Emilie Flygare-Carlén


I denna den tredje delen av En nyckfull kvinna - Hustrun - har Edith Sternfelt till sist erkänt sina känslor för gården…

18 - Ch 9 pt 2 - The Episode of the Lady Who Was Very Exclusive

In Hilda Wade, A Woman With Tenacity of Purpose

Read by Lars Rolander (1942-2016)


Grant Allen


"In this early detective novel, the detective is Hilda Wade. She is a very capable nurse, but there is something mysterious about her f…

< 1 2