Παραμύθια Δανικά, εκ των του Ανδερσεν


Read by Penelope

(4 stars; 4 reviews)

Άντερσεν
γλυκιά μελαγχολία, συγκίνηση και ειλικρίνεια, είναι τα χαρακτηριστικά των παραμυθιών του.
Οι κυριότεροι ήρωες του είναι φτωχοί και αδικημένοι άνθρωποι,
που όμως έχουν ασυνήθιστα ψυχικά χαρίσματα, ευγένεια, ταλέντο, μεγαλοψυχία.
Γι' αυτό τα παιδιά γοητεύονται ακόμα και σήμερα.
(2 hr 2 min)

Chapters

ΤΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 14:07 Read by Penelope
ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟΝ 23:03 Read by Penelope
ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΟΝ 9:45 Read by Penelope
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣΤΑΤΟΝ 7:48 Read by Penelope
Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΙΘΙ 3:38 Read by Penelope
Ο ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 14:13 Read by Penelope
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΔΡΑΧΜΗΣ 9:53 Read by Penelope
Η ΣΑΚΟΡΑΦΑ 10:09 Read by Penelope
ΟΙ ΔΥΟ ΚΛΩΣΟΙ 30:08 Read by Penelope