Andersens Sproken en vertellingen


Read by LibriVox Volunteers

(4 stars; 2 reviews)

Sprookjes van Hans Christiaan Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. Deze verzameling bevat een aantal overbekende sprookjes, zoals Het lelijke jonge eendje en De prinses op de erwt, maar ook veel minder bekende vertellingen.
Laat u voorlezen door Librivox vrijwilligers. Van een aantal sprookjes zijn twee versies aanwezig, voor de beroemde Librivox "Choice of Voice".

Recording in Dutch of fairy tales by Hans Christian Andersen. (16 hr 17 min)

Chapters

00 - Voorwoord. 4:08 Read by Julie VW
01 - Het leelijke jonge eendje. 21:34 Read by Anna Simon
02 - De oude straatlantaarn. 19:33 Read by Ernst Pattynama
03 - De ooievaars. 14:34 Read by Marcel Coenders
04 - Zooals manlief doet, is het altijd goed. 15:18 Read by Varra Unreal
05 - De groote Klaas en de kleine Klaas. 23:42 Read by Anna Simon
06 - De vliegende koffer. 13:33 Read by BiddyM
07 - Vijf uit een schil. 14:16 Read by Ans Wink
08 - De tondeldoos. 16:24 Read by BiddyM
09 - Het meisje, dat op het brood trapte. 18:58 Read by BiddyM
10 - De bloemen van de kleine Ida. 18:13 Read by Julie VW
11 - De onwrikbare tinnen soldaat. 19:09 Read by Ans Wink
12 - De gouden schat. 25:31 Read by Marcel Coenders
13 - De droom van den ouden eik. 16:09 Read by Taowaki
14 - Zij deugde niet. 15:13 Read by BiddyM
15 - De herderin en de schoorsteenveger. 10:26 Read by BiddyM
16 - De flesschehals. 24:24 Read by Bart de Leeuw
17 - Het minnende paar. 6:53 Read by Taowaki
18 - De prinses op de erwt. 2:46 Read by Bart de Leeuw
19 - Ole Luk-Oie. 20:46 Read by Taowaki
20 - Het oude huis. 17:37 Read by Bart de Leeuw
21 - De gelukkige familie. 7:55 Read by Bart de Leeuw
22 - Twee juffers. 7:32 Read by Ans Wink
23 - De wilde zwanen. 36:36 Read by Julie VW
24 - Het madeliefje. 9:38 Read by Julie VW
25 - De geschiedenis van een moeder. 11:37 Read by Carola Janssen
26 - Uitstel is geen afstel. 7:14 Read by Bart de Leeuw
27 - De tuin van het Paradijs. 30:21 Read by Anna Simon
28 - De kleine Tuk. 10:28 Read by Taowaki
29 - De burinnetjes. 21:08 Read by Anna Simon
30 - Grootmoeder. 7:38 Read by Ans Wink
31 - De schim. 25:36 Read by Anna Simon
32 - Het vlas. 9:33 Read by Julie VW
33 - Kinderpraat. 5:10 Read by Bart de Leeuw
34 - De stopnaald. 7:22 Read by Julie VW
35 - De oude torenklok. 13:42 Read by Ernst Pattynama
36 - Het metalen varken. 26:26 Read by Bart de Leeuw
37 - Het vriendschapsverbond. 22:13 Read by Julie VW
38 - Het lucifersmeisje. 10:56 Read by Ans Wink
39 - De sneeuwman. 13:41 Read by wendy
40 - De vogel Phoenix. 5:19 Read by Dirk Weber
41 - De rozenelf. 14:09 Read by Caroline Fokke
42 - Iets. 15:11 Read by Julie VW
43 - Het doornenpad der eer. 10:17 Read by Bart de Leeuw
44 - De goddelooze koning. 7:00 Read by Bart de Leeuw
45 - Twee hanen. 5:47 Read by Bart de Leeuw
46 - Er bestaat een onderscheid. 7:56 Read by Bart de Leeuw
47 - Het is stellig waar! 5:18 Read by Julie VW
48 - De elfenheuvel. 14:10 Read by Bianca Kramer
49 - De engel. 6:08 Read by Julie VW
50 - De nieuwe kleeren van den keizer. 11:18 Read by Ernst Pattynama
51 - De mestkever. 16:22 Read by Bianca Kramer
52 - De ijsjonkvrouw - De kleine Rudy. 17:04 Read by Julie VW
53 - De ijsjonkvrouw - De reis naar de nieuwe woning. 12:31 Read by wendy
54 - De ijsjonkvrouw - De oom. 9:48 Read by Julie VW
55 - De ijsjonkvrouw - Babette. 21:54 Read by Julie VW
56 - De ijsjonkvrouw - Op den terugweg. 5:32 Read by Ezwa
57 - De ijsjonkvrouw - Het bezoek in den molen. 7:55 Read by Julie VW
58 - De ijsjonkvrouw - Het arendsnest. 7:51 Read by Julie VW
59 - De ijsjonkvrouw -Welke nieuwtjes de kamerkat wist te vertellen. 4:31 Read by Varra Unreal
60 - De ijsjonkvrouw - De ijsjonkvrouw. 5:52 Read by Ezwa
61 - De ijsjonkvrouw - De petemoei. 6:20 Read by Julie VW
62 - De ijsjonkvrouw - De neef. 5:11 Read by Julie VW
63 - De ijsjonkvrouw - Booze machten. 6:52 Read by Julie VW
64 - De ijsjonkvrouw - In den molen. 5:06 Read by Julie VW
65 - De ijsjonkvrouw - Nachtelijke droomgezichten. 5:32 Read by Varra Unreal
66 - De ijsjonkvrouw -Besluit. 12:00 Read by Julie VW
67 - De nachtegaal. 22:35 Read by Julie VW
68 - Een geschiedenis. 13:22 Read by wendy
69 - Twaalf met de diligence. 9:44 Read by Bianca Kramer
70 - Domme Hans. 12:02 Read by Ruby
71 - Drie springers. 6:53 Read by hefyd
72 - De waterdroppel. 4:53 Read by Ezwa
73 - Een blad van den hemel. 7:44 Read by Ruby
04b - Zoals manlief doet, is het altijd goed. 11:25 Read by Bart de Leeuw
40b - De vogel Phoenix. 3:41 Read by Bart de Leeuw
59b - Welke nieuwtjes de kamerkat wist te vertellen. 3:58 Read by Bart de Leeuw
65b - Nachtelijke droomgezichten. 4:38 Read by Bart de Leeuw