De Negerhut


Read by Marcel Coenders

(4.4 stars; 7 reviews)

Het boek vertelt over de lotgevallen van een aantal slaven in en om een plantage in de Amerikaanse staat Kentucky. Onder hen zijn Eliza en vooral Oom Tom, slaven van de vriendelijke plantagebezitter Shelbey. Het verhaal begint op het moment dat hun leven ruw verstoord wordt door de financiële situatie van Shelbey, die zich gedwongen ziet Oom Tom en Eliza's zoontje te verkopen. Het boek beschrijft de poging van Eliza om met haar zoontje te vluchten. Intussen vlucht Eliza's man George ook - hij is slaaf van een andere eigenaar en wordt door zijn meester mishandeld. Oom Tom verzet zich niet tegen de verkoop. Hij wordt de Mississippi af gescheept, in de richting van de gevreesde katoenplantages en komt uiteindelijk in handen van de bullebak Simon Legree. (Samenvatting van Wikipedia) (27 hr 14 min)

Chapters

Voorrede 6:23 Read by Marcel Coenders
1. Waarin de lezer een menschlievend man leert kennen 36:31 Read by Marcel Coenders
2. De moeder 11:00 Read by Marcel Coenders
3. De echtgenoot en vader 18:37 Read by Marcel Coenders
4. Een avond in de hut van Oom Tom 38:41 Read by Marcel Coenders
5. Wat levende koopwaar gevoelt bij verwisseling van eigenaar 30:31 Read by Marcel Coenders
6. De ontdekking 31:27 Read by Marcel Coenders
7. Moederangst en moederkracht 46:04 Read by Marcel Coenders
8. Eliza's ontsnapping 53:14 Read by Marcel Coenders
9. Waarin het blijkt dat een senator niet meer dan een mensch is 55:38 Read by Marcel Coenders
10. De gekochte waar wordt weggehaald 34:30 Read by Marcel Coenders
11. Waarin een slaaf voorkomt die geen slaaf meer is 48:26 Read by Marcel Coenders
12. Een proefje van wat er in den wettigen handel voorkomt 58:59 Read by Marcel Coenders
13. De kwakers 30:25 Read by Marcel Coenders
14. Evangeline 36:18 Read by Marcel Coenders
15. Over Toms nieuwen meester en andere dingen 57:45 Read by Marcel Coenders
16. Toms nieuwe meesteres en hare gevoelens 1:07:56 Read by Marcel Coenders
17. Een vrij man, die zijne vrijheid verdedigt 1:00:43 Read by Marcel Coenders
18. Miss Ophelia aanvaardt hare taak 56:22 Read by Marcel Coenders
19. Geschiedenis van St. Clare deel 1 38:36 Read by Marcel Coenders
19. Geschiedenis van St. Clare deel 2 37:35 Read by Marcel Coenders
20. Topsy 53:35 Read by Marcel Coenders
21. Kentucky 16:30 Read by Marcel Coenders
22. Het gras verdort - de bloem verwelkt 27:13 Read by Marcel Coenders
23. Henrique 27:00 Read by Marcel Coenders
24. Voorteekenen 24:59 Read by Marcel Coenders
25. De kleine Evangelist 17:54 Read by Marcel Coenders
26. Dood 48:04 Read by Marcel Coenders
27. "Dit is het laatste van de aarde", John Q. Adams 28:11 Read by Marcel Coenders
28. Hereeniging 53:51 Read by Marcel Coenders
29. De Nalatenschap 26:40 Read by Marcel Coenders
30. Het slavenmagazijn 36:24 Read by Marcel Coenders
31. De overtocht 21:33 Read by Marcel Coenders
32. Duistere plaatsen 28:33 Read by Marcel Coenders
33. Cassy 26:20 Read by Marcel Coenders
34. Geschiedenis der Quadrone 43:59 Read by Marcel Coenders
35. De gedachtenissen 24:17 Read by Marcel Coenders
36. Emmeline en Cassy 24:53 Read by Marcel Coenders
37. Vrijheid 23:47 Read by Marcel Coenders
38. De overwinning 39:05 Read by Marcel Coenders
39. Krijgslisten 34:18 Read by Marcel Coenders
40. De Martelaar 25:08 Read by Marcel Coenders
41. De jonge Meester 22:23 Read by Marcel Coenders
42. Eene authentieke spookhistorie 23:36 Read by Marcel Coenders
43. De afloop 30:35 Read by Marcel Coenders
44. De bevrijders 13:26 Read by Marcel Coenders
45. Naschrift 36:49 Read by Marcel Coenders

Reviews


(4.5 stars)

Het oud bekende verhaal in een plechtstatige taaln