Schetsen uit Amerika


Read by Marcel Coenders

(5 stars; 1 reviews)

"Schetsen uit Amerika", een Nederlandse vertaling van "American Notes" (vertaler onbekend), is een reisverslag van Charles Dickens waarin hij zijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten beschreef. Deze reis vond plaats in 1842 en zijn verblijf duurde zes maanden, van januari tot en met juni. Hij werd vergezeld door zijn vrouw Catherine.

Na een zware overtocht op het overvolle schip Britannia van de Cunard Line kwam hij aan in Boston, waar hij, als reeds internationaal gevierd schrijver, een warm welkom kreeg. Dickens bereisde vervolgens voornamelijk de oostkust en het gebied van de Grote Meren. Ook bezocht hij president John Tyler in het Witte Huis.

Dickens steekt zijn bewondering voor de Amerikaanse vorm van democratie niet onder stoelen of banken. Niettemin blijkt er sprake van een haat-liefde verhouding. Hij maakte een groot aantal kritische en zure opmerkingen, niet in de laatste plaats over het onderwerp auteursrechten. Zijn werken werden in Amerika volop gelezen, maar aangezien er geen internationale overeenkomst bestond op het gebied van copyright, verschenen zijn boeken in niet-geautoriseerde vorm en ontving de schrijver hiervoor geen cent. Ook parodieerde hij de gewoonten en gesprekken van de doorsnee Amerikaan en was hij geïrriteerd over de in zijn ogen onbeschaamde opdringerigheid van zijn bewonderaars. Ook de nog heersende slavernij was hem een doorn in het oog en hij gaf hier niet-malse kritiek op. Een en ander werd hem door de Amerikanen, die hem toch vriendelijk hadden ontvangen en zijn hele bezoek goed hadden geregeld, niet in dank afgenomen. De ervaringen tijdens zijn reis vormden de inspiratie voor zijn roman Martin Chuzzlewit, dat in de Verenigde Staten koel werd ontvangen, maar de lezers er verder niet van weerhield zijn boeken te blijven lezen.(Introductie uit Wikipedia) (21 hr 8 min)

Chapters

1. MIJN VERTREK 43:27 Read by Marcel Coenders
2a. DE HEENREIS DEEL 1 44:33 Read by Marcel Coenders
2b. DE HEENREIS DEEL2 35:38 Read by Marcel Coenders
3a. BOSTON DEEL 1 40:12 Read by Marcel Coenders
3b. BOSTON DEEL 2 36:40 Read by Marcel Coenders
3c. BOSTON DEEL 3 43:57 Read by Marcel Coenders
3d. BOSTON DEEL 4 38:35 Read by Marcel Coenders
3e. BOSTON DEEL 5 32:07 Read by Marcel Coenders
4. LOWELL 41:54 Read by Marcel Coenders
5. VAN WORCESTER NAAR NEW – YORK 40:50 Read by Marcel Coenders
6a. NEW – YORK DEEL 1 46:28 Read by Marcel Coenders
6b. NEW – YORK DEEL 2 45:22 Read by Marcel Coenders
7a. PHILADELPHIA DEEL 1 40:15 Read by Marcel Coenders
7b. PHILADELPHIA DEEL 2 39:35 Read by Marcel Coenders
8a. WASHINGTON DEEL 1 41:53 Read by Marcel Coenders
8b. WASHINGTON DEEL 2 39:04 Read by Marcel Coenders
9a. NAAR RICHMOND EN HARRISBURGH DEEL 1 44:34 Read by Marcel Coenders
9b. NAAR RICHMOND EN HARRISBURGH DEEL 2 41:00 Read by Marcel Coenders
10a. NAAR PITTSBURG DEEL 1 25:22 Read by Marcel Coenders
10b. NAAR PITTSBURG DEEL 2 29:04 Read by Marcel Coenders
11. NAAR CINCINNATI 44:49 Read by Marcel Coenders
12a. NAAR ST. LOUIS DEEL 1 28:33 Read by Marcel Coenders
12b. NAAR ST. LOUIS DEEL 2 27:59 Read by Marcel Coenders
13. NAAR DE PRAIRIE 39:12 Read by Marcel Coenders
14a. NAAR DE WATERVALLEN VAN DE NIAGARA DEEL 1 41:50 Read by Marcel Coenders
14b. NAAR DE WATERVALLEN VAN DE NIAGARA DEEL 2 41:22 Read by Marcel Coenders
15a. CANADA TEGENOVER DE VERENIGDE STATEN DEEL 1 49:54 Read by Marcel Coenders
15b. CANADA TEGENOVER DE VERENIGDE STATEN DEEL 2 40:36 Read by Marcel Coenders
16. DE TERUGREIS NAAR HET VADERLAND 43:28 Read by Marcel Coenders
17a. DE SLAVERNIJ DEEL 1 40:07 Read by Marcel Coenders
17b. DE SLAVERNIJ DEEL 2 34:04 Read by Marcel Coenders
18. SLOTOPMERKINGEN 46:02 Read by Marcel Coenders

Reviews

Noah hacker


(5 stars)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje