Nelly


Read by Marcel Coenders

(3.8 stars; 2 reviews)

Vertaling van de Old Curiosity Shop (1841).
Het weesje Nelly leeft bij haar grootvader die grote schulden heeft. Samen proberen zij de armoede en de schande te ontvluchten. Uiteindelijk vinden zij een rustige plaats om te leven ...
Zoals een winkel voor Antiek en Curiosa een bonte verzameling van kunst en kitsch bevat, zo bevat dit boek een groteske verzameling van menselijke- en zelfs dierlijke karakters. (Samenvatting door Marcel Coenders) (32 hr 17 min)

Chapters

01 - HET MAGAZIJN VAN RARITEITEN 51:11 Read by Marcel Coenders
02 - MIJN TWEEDE BEZOEK BIJ DE RARITEITENKOOPMAN 24:06 Read by Marcel Coenders
03 - EEN ZONDERLING PERSONAGE 26:40 Read by Marcel Coenders
04 - DE THEEVISITE 33:14 Read by Marcel Coenders
05 - DE WERF 25:23 Read by Marcel Coenders
06 - DE BRIEF 31:31 Read by Marcel Coenders
07 - DE TWEE VRIENDEN 21:16 Read by Marcel Coenders
08 - HET BAL IN HET INSTITUUT VOOR JONGE JUFVROUWEN 29:51 Read by Marcel Coenders
09 - DE ONTDEKKING 37:50 Read by Marcel Coenders
10 - DE RAADSELACHTIGE BOODSCHAP 19:55 Read by Marcel Coenders
11 - DE DRIE ROOKERS 22:29 Read by Marcel Coenders
12 - HET VERTREK 24:17 Read by Marcel Coenders
13 - VERGISSING EN TELEURSTELLING 29:27 Read by Marcel Coenders
14 - DE NOTARIS EN ZIJN KLERK 22:37 Read by Marcel Coenders
15 - DE BOERENFAMILIE 27:29 Read by Marcel Coenders
16 - DE TROEP VAN SHORT 18:44 Read by Marcel Coenders
17 - DE TROEP VAN GRINDER 24:02 Read by Marcel Coenders
18 - DE TROEP VAN JERRY 24:16 Read by Marcel Coenders
19 - DE HARDDRAVERIJ 35:35 Read by Marcel Coenders
20 - KIT VERDIENT DE ANDEREN HALVEN SHILLING 16:37 Read by Marcel Coenders
21 - PLANNEN EN VOORUITZICHTEN 29:59 Read by Marcel Coenders
22 - KIT TREEDT IN ZIJN NIEUWEN DIENST 17:08 Read by Marcel Coenders
23 - VERDERE AFSPRAKEN 31:17 Read by Marcel Coenders
24 - DE DORPSSCHOOLMEESTER 20:49 Read by Marcel Coenders
25 - DE KLEINE VRIEND 28:01 Read by Marcel Coenders
26 - HET HUIS OP WIELEN 21:11 Read by Marcel Coenders
27 - DE NIEUWE BETREKKING 25:48 Read by Marcel Coenders
28 - DE GALERIJ VAN WASSEN BEELDEN 18:32 Read by Marcel Coenders
29 - DE AFGELEGEN HERBERG 31:21 Read by Marcel Coenders
30 - DE ANGSTVOLLE NACHT 18:00 Read by Marcel Coenders
31 - DE BOODSCHAP NAAR DE KOSTSCHOOL 33:31 Read by Marcel Coenders
32 - DE TWEE ZUSTERS 18:49 Read by Marcel Coenders
33 - SAMPSON BRASS EN ZIJNE HUISGENOTEN 28:39 Read by Marcel Coenders
34 - DE COMMENSAAL 17:08 Read by Marcel Coenders
35 - HET BOMBARDEMENT 29:02 Read by Marcel Coenders
36 - DE KLEINE MEID KRIJGT VLEESCH 15:55 Read by Marcel Coenders
37 - EEN PAAR OUDE KENNISSEN 22:39 Read by Marcel Coenders
38 - WIE DIE COMMENSAAL TOCH ZIJN MAG 33:26 Read by Marcel Coenders
39 - DE HALVE DAG 21:34 Read by Marcel Coenders
40 - HET GESPREK IN DE TUIN 24:00 Read by Marcel Coenders
41 - KLEINE BETHEL 22:30 Read by Marcel Coenders
42 - HET HEIDENKAMP 25:06 Read by Marcel Coenders
43 - DE ONTWEKEN MISDAAD 11:08 Read by Marcel Coenders
44 - DE SCHIPPERS 16:15 Read by Marcel Coenders
45 - DE GEHEIMZINNIGE WELDOENER 30:21 Read by Marcel Coenders
46 - JAMMER EN ELLENDE 21:22 Read by Marcel Coenders
47 - DE UITKOMST 32:28 Read by Marcel Coenders
48 - HOE HET MET DE ONTDEKKINGSREIS VAN DEN COMMENSAAL AFLIEP 19:20 Read by Marcel Coenders
49 - DE MEDELOGEERGAST 34:01 Read by Marcel Coenders
50 - DE LEVENDE DOODE 19:28 Read by Marcel Coenders
51 - DE NIEUWE ROBINSON 30:30 Read by Marcel Coenders
52 - HET ONTHAAL IN HET ZOMERHUISJE 21:58 Read by Marcel Coenders
53 - OUDERWETSCHE HUIZEN, OUDERWETSCHE MENSEN EN OUDERWETSCHE HARTELIJKHEID 35:56 Read by Marcel Coenders
54 - DE OUDE DOODGRAVER 23:02 Read by Marcel Coenders
55 - DOODGRAVERS – BESPIEGELINGEN EN EEN GOED WERK 34:54 Read by Marcel Coenders
56 - EEN BLIK IN DE TOEKOMST 20:31 Read by Marcel Coenders
57 - HET COMPLOT 32:02 Read by Marcel Coenders
58 - EENE SOIREE BIJ MEVROUW DE GRAVIN 18:15 Read by Marcel Coenders
59 - WAT ER DEN ANDEREN MORGEN VOORVIEL 28:28 Read by Marcel Coenders
60 - DE GELUKTE AANSLAG 20:19 Read by Marcel Coenders
61 - HET ONTHAAL BIJ DEN NOTARIS 34:39 Read by Marcel Coenders
62 - ARME KIT 22:02 Read by Marcel Coenders
63 - DE GEVAARLIJKE PRET 31:34 Read by Marcel Coenders
64 - HET VONNIS 23:21 Read by Marcel Coenders
65 - EEN ARABISCHE NACHT 33:39 Read by Marcel Coenders
66 - ABEL WORDT GEPREST 15:56 Read by Marcel Coenders
67 - EEN ZIEKE KRIJGT VERSNAPERINGEN, SALLY NEEMT VERSCHEIDENE SNUIFJES EN ANDE… 51:14 Read by Marcel Coenders
68 - EEN DER ACTEURS VERLAAT HET TONEEL 29:44 Read by Marcel Coenders
69 - DE HIT WORDT GELIEFKOOSD EN BARBARA GEKUST 22:41 Read by Marcel Coenders
70 - DE VREEMDE HEER GAAT WEDER OP REIS EN DOET ONDERWEG EEN VERHAAL 32:57 Read by Marcel Coenders
71 - DE REIZIGERS KOMEN TER PLAATSE HUNNER BESTEMMING, EN HOOREN EEN VREEMD GEL… 20:02 Read by Marcel Coenders
72 - WAT DE REIZIGERS OP DE PLAATS HUNNER BESTEMMING AANTREFFEN 26:55 Read by Marcel Coenders
73 - VERVOLG 29:56 Read by Marcel Coenders
74 - BESLUIT 31:43 Read by Marcel Coenders

Reviews

Noah hacker


(5 stars)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje