Tagalog Short Works - Vol. 1


Read by LibriVox Volunteers

(4.9 stars; 7 reviews)

Ipinakikilala ng mga boluntaryo ng Librivox ang isang koleskyon ng mga gawaing Tagalog sa pampublikong pag-aari. Ang mga sumusunod na bahagi ay pinili ng mga mababasa... (0 hr 16 min)

Chapters

Dekálogo 2:20 Read by Andrea L
Paalaala sa mga Mapagusapin 0:58 Read by Andrea L
Pag Ibig sa Tinubuang Bayan 7:31 Read by iyok
Ang Tunay na Sampung Utos ng Dios - Apolinario Mabini 6:03 Read by Wina Hathaway