De Drie Musketiers


Read by Bart de Leeuw

(4.4 stars; 24 reviews)

De avonturen van een jonge man d'Artagnan, die nadat hij huis en haard verlaten heeft zich aansluit bij de garde van de koning: de Musketiers. Hij raakt bevriend met het driemanschap Athos, Porthos en Aramis, onafscheidelijke vrienden die leven onder het motto: 'Eén voor allen, allen voor één'. (25 hr 8 min)

Chapters

Voorrede 5:31 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 1: De drie geschenken van mijnheer d'Artagnan den vader 38:35 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 2: De antichambre des heeren de Tréville 27:20 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 3: De audiëntie 28:11 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 4: De schouder van Athos, de bandelier van Porthos, en de neu… 19:19 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 5: De musketiers des konings en de lijfwacht van den kardinaal 25:22 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 6: Zijne Majesteit, koning Lodewijk XIII 44:43 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 7: De huishouding der Musketiers 22:01 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 8: Een hofintrigue 18:12 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 9: D'Artagnan doet zich gelden 17:56 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 10: Een muizenval in de zeventiende eeuw 21:27 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 11: De intrigue verwikkelt zich 39:26 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 12: George Villiers, hertog van Buckingham 20:22 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 13: De heer Bonacieux 19:28 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 14: De man van Meung 22:06 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 15: Tabbaard en degen 18:01 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 16: Waarin wordt verhaald, hoe de grootzegelbewaarder Séguier… 25:59 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 17: Het huishouden van Bonacieux 29:03 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 18: Minnaar en echtgenoot 14:37 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 19: Reisplan 17:52 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 20: De reis 24:40 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 21: De gravin de Winter 21:26 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 22: Het ballet van la Merlaison 15:51 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 23: De verliefde samenkomst 23:13 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 24: Het paviljoen 23:22 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 25: Porthos 41:44 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 26: De thesis van Aramis 38:20 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 27: De vrouw van Athos 44:26 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 28: Terugkomst 30:42 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 29: De jacht op de krijgsuitrusting 19:23 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 30: Milady 16:24 Read by Bart de Leeuw
deel 1, hoofdstuk 31: Engelschen en Franschen 16:21 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 1: Een procureurs middagmaal 19:38 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 2: Kamenier en meesteres 17:47 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 3: Waarin wordt gehandeld over de uitrusting van Aramis en Po… 18:32 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 4: Des nachts zijn alle katten grijs 17:35 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 5: Wraakzucht 14:29 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 6: Het geheim van milady 14:52 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 7: Hoe, zonder eenige moeite te doen, Athos aan zijn uitrusti… 18:41 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 8: Een bekoorlijke verschijning 19:43 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 9: Een vreeselijke gebeurtenis 18:01 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 10: Het beleg van la Rochelle 27:04 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 11: De Anjou-wijn 16:27 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 12: De herberg De Roode Duiventoren 18:15 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 13: Het nut der kachelpijpen 18:19 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 14: Huwelijkstooneel 13:42 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 15: Het bolwerk Saint Gervais 14:23 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 16: De vergadering der musketiers 36:38 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 17: Familiezaken 31:25 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 18: Noodlottigheid 18:14 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 19: Gesprek van broeder en zuster 17:22 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 20: Officier! 25:26 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 21: Een eerste dag van gevangenschap 17:03 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 22: Tweede dag van gevangenschap 16:31 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 23: Derde dag van gevangenschap 20:23 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 24: Vierde dag van gevangenschap 20:34 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 25: Vijfde dag van gevangenschap 35:39 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 26: Een onderwerp voor een klassiek treurspel 15:21 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 27: De vlucht 18:48 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 28: Wat er den 23en Augustus 1628 te Portsmouth voorviel 23:41 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 29: In Frankrijk 12:36 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 30: Het Karmelieten nonnenklooster te Béthune 29:13 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 31: Twee verschillende soorten van duivels 10:29 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 32: Een waterdrop 32:20 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 33: De man met den rooden mantel 13:57 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 34: Het vonnis 18:36 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 35: De doodstraf 11:03 Read by Bart de Leeuw
deel 2, hoofdstuk 36: Een boodschap van den kardinaal 21:06 Read by Bart de Leeuw
Besluit 3:10 Read by Bart de Leeuw

Reviews


(5 stars)

Een genot om te beluisteren. Heel goed voorgelezen.


(5 stars)

zeer goed gelezen, geen enkel kritiek.

meeslepend


(5 stars)

Gelezen door Bart de Leeuw, alle andere commentaar is overbodig.

TiTanium wwq k m m m


(4.5 stars)

in uimhhmu MY h