Olivier Twist (NL)


Read by Marcel Coenders

(4.2 stars; 2 reviews)

Oliver Twist is de titel en het hoofdpersonage van één van de bekendste romans van de Britse schrijver Charles Dickens, gepubliceerd in 1838. Het boek verscheen aanvankelijk in afzonderlijke delen, die van februari 1837 tot april 1839 werden gepubliceerd.

Oliver Twist was vooral bedoeld als protest van Dickens tegen de wantoestanden van die tijd. Kinderarbeid in de zogenaamde Work Houses (armenhuizen) en de onderwereld waarin straatkinderen tot crimineel worden opgeleid spelen in het boek een grote rol. De hoofdpersoon, Oliver Twist, is een weesjongen door wiens ogen we het harde leven in Londen rond 1830 bekijken. (Introductie van Wikipedia) (27 hr 42 min)

Chapters

01. WAAR, EN ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN OLIVIER TWIST GEBOREN WERD. 12:05 Read by Marcel Coenders
02. OLIVIER'S WASDOM EN OPVOEDING. 42:29 Read by Marcel Coenders
03. HOE OLIVIER TWIST OP HET PUNT STAAT, EENE BETREKKING TE KRIJGEN, DIE ECHTER… 33:33 Read by Marcel Coenders
04. OLIVIER ERLANGT EENE ANDERE BESTEMMING EN TREEDT HET OPENBARE LEVEN IN. 26:13 Read by Marcel Coenders
05. OLIVIER TREEDT IN EEN NIEUWEN MAATSCHAPPELIJKE KRING, WOONT VOOR DE EERSTE … 41:49 Read by Marcel Coenders
06. OLIVIER, GETERGD DOOR NOACH, VALT HEM AAN, EN DOET HEM VERBAASD STAAN. 18:32 Read by Marcel Coenders
07. OLIVIER BLIJFT WEERBARSTIG. 25:14 Read by Marcel Coenders
08. OLIVIER GAAT NAAR LONDEN EN ONTMOET OP WEG EEN ZONDERLING SLAG VAN JONGEN H… 31:36 Read by Marcel Coenders
09. BEVAT NADERE BIJZONDERHEDEN OMTRENT DEN MINZAMEN OUDEN HEER EN ZIJNE VEELBE… 24:40 Read by Marcel Coenders
10. OLIVIER WORDT BETER BEKEND MET HET KARAKTER ZIJNER NIEUWE METGEZELLEN EN BE… 18:29 Read by Marcel Coenders
11. BESCHRIJVING VAN DEN HEER FANG, DEN POLITIE-MAGISTRAAT, EN VAN DE WIJZE WAA… 27:58 Read by Marcel Coenders
12. WAARIN OLIVIER BETER WORDT BEHANDELD DAN OOIT TE VOREN, EN DE VRIENDEN VAN … 32:45 Read by Marcel Coenders
13. DEN LEZER WORDEN EENIGE NIEUWE KENNISSEN VOORGESTELD. 29:35 Read by Marcel Coenders
14. BEHELZENDE NADERE BERICHTEN OMTRENT OLIVIER'S VERBLIJF IN HET HUIS VAN BROW… 42:51 Read by Marcel Coenders
15. BUITENGEWONE GENEGENHEID VAN DEN VROOLIJKEN JOOD EN VAN JUFFROUW NANCY VOOR… 26:14 Read by Marcel Coenders
16. WAT ER VAN OLIVIER TWIST WERD NADAT HIJ DOOR NANCY WAS OPGEVANGEN. 37:55 Read by Marcel Coenders
17. ER KOMT NOG GEENE GUNSTIGE VERANDERING IN OLIVIER'S LOT, EEN GROOT HEER KOM… 34:17 Read by Marcel Coenders
18. HOE OLIVIER ZIJN TIJD IN HET VOORTREFFELIJK GEZELSCHAP ZIJNER ACHTBARE VRIE… 29:42 Read by Marcel Coenders
19. ER WORDT EEN GEWICHTIG PLAN BERAAMD EN TOT DE UITVOERING ER VAN BESLOTEN. 36:11 Read by Marcel Coenders
20. OLIVIER WORDT OVERGELEVERD AAN BILL SIKES. 29:55 Read by Marcel Coenders
21. DE REIS. 21:39 Read by Marcel Coenders
22. DE INBRAAK 25:29 Read by Marcel Coenders
23. AANGENAAM GESPREK TUSSCHEN DEN HEER BUMBLE EN EENE DAME, WAARUIT BLIJKT DAT… 30:35 Read by Marcel Coenders
24. HANDELT OVER EEN ZEER ARM PERSOON, IS ECHTER KORT, EN IN DEZE GESCHIEDENIS … 21:59 Read by Marcel Coenders
25. WAARIN HET VERHAAL ONS TOT DEN HEER FAGIN EN ZIJN GEZELSCHAP TERUGVOERT. 22:58 Read by Marcel Coenders
26. EEN GEHEIMZINNIG PERSOON TREEDT OP. 46:29 Read by Marcel Coenders
27. MAAKT HET ONBELEEFDE VAN EEN VOORGAAND HOOFDSTUK, WAARIN EENE ZEKERE DAME D… 25:39 Read by Marcel Coenders
28. VERDERE AVONTUREN VAN OLIVIER TWIST. 36:50 Read by Marcel Coenders
29. BESCHRIJFT DE BEWONERS VAN HET HUIS, WAARIN OLIVIER ZIJN TOEVLUCHT NAM. 15:01 Read by Marcel Coenders
30. WAT OLIVIER'S NIEUWE BEZOEKERS VAN HEM DACHTEN. 25:06 Read by Marcel Coenders
31. EEN NETELIGE POSITIE. 42:15 Read by Marcel Coenders
32. HET GELUKKIGE LEVEN, DAT VOOR OLIVIER EEN AANVANG NEEMT. 33:24 Read by Marcel Coenders
33. HET GELUK VAN OLIVIER EN ZJINE VRIENDINNEN WORDT EENSKLAPS VERSTOORD. 32:59 Read by Marcel Coenders
34. BEVAT VOORLOOPIGE OPMERKINGEN OVER EEN JONKMAN, EN EEN NIEUW AVONTUUR VAN O… 40:11 Read by Marcel Coenders
35. BEVAT EEN ONVOLDOENDEN UITSLAG VAN OLIVIER'S AVONTUUR, EN EEN GEWICHTIG GES… 29:29 Read by Marcel Coenders
36. IS ZEER KORT, MAAR MEN DIENT HET TOCH TE LEZEN, ALS EEN VERVOLG OP HET VORI… 9:55 Read by Marcel Coenders
37. IN DIT HOOFDSTUK ZAL DE LEZER EEN NIET ONGEWOON VERSCHIL TUSSCHEN HET LEVEN… 37:57 Read by Marcel Coenders
38. WAT ER TUSSCHEN MIJNHEER EN JUFFROUW BUMBLE EN MIJNHEER MONKS VOORVIEL. 36:58 Read by Marcel Coenders
39. ER TREDEN WEDER BEKENDE PERSONEN OP; ONDERHOUD TUSSCHEN FAGIN EN MONKS. 52:56 Read by Marcel Coenders
40. EEN ZONDERLING ONDERHOUD, DAT EEN VERVOLG IS OP HET VORIGE HOOFDSTUK. 28:10 Read by Marcel Coenders
41. BEVAT NIEUWE ONTDEKKINGEN, EN BEWIJST, DAT VERRASSINGEN, EVENALS ONGELUKKEN… 37:05 Read by Marcel Coenders
42. EEN OUDE BEKENDE VAN OLIVIER GEEFT DUIDELIJKE BEWIJZEN VAN GENIE EN WORDT I… 37:20 Read by Marcel Coenders
43. HOE DE GESLEPEN DRAAIER IN HANDEN DER POLITIE VIEL. 38:49 Read by Marcel Coenders
44. DE TIJD VOOR NANCY AANGEBROKEN OM DE BELOFTE AAN ROSA MAYLIE TE VERVULLEN, … 26:08 Read by Marcel Coenders
45. NOACH CLAYPOLE WORDT DOOR FAGIN TOT EENE GEHEIMZINNIGE ZENDING GEBRUIKT. 12:13 Read by Marcel Coenders
46. DE SAMENKOMST. 38:02 Read by Marcel Coenders
47. NOODLOTTIGE GEVOLGEN. 26:57 Read by Marcel Coenders
48. DE VLUCHT VAN SIKES. 36:13 Read by Marcel Coenders
49. MONKS EN BROWNLOW ONTMOETEN ELKANDER EINDELIJK. 40:41 Read by Marcel Coenders
50. VERVOLGING EN ONTKOMING. 44:16 Read by Marcel Coenders
51. BEVAT DE ONTSLUIERING VAN MEER DAN EEN GEHEIM, EN EEN HUWELIJKSVOORSTEL ZON… 51:12 Read by Marcel Coenders
52. DE LAATSE LEVENSNACHT VAN FAGIN. 38:18 Read by Marcel Coenders
53. SLOT. 17:11 Read by Marcel Coenders

Reviews

Noah Hacker


(5 stars)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje