David Copperfield (NL vertaling)


Read by Marcel Coenders

(5 stars; 3 reviews)

David Copperfield is een roman van Charles Dickens uit 1850. Zoals in vroeger eeuwen tamelijk gebruikelijk was, had het boek in werkelijkheid een lange titel: "The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the Younger of Blunderstone Rookery (which he never meant to be published on any account)."

Zoals de meeste van de boeken van Dickens verscheen het eerst als feuilleton; in dit geval in de periode 1848-1850. In dit boek komen nogal wat elementen voor uit Dickens' eigen leven, en daarmee is David Copperfield waarschijnlijk de meest autobiografische roman van Dickens. Zowel voor als na David Copperfield schreef Dickens zeven romans. David Copperfield is dus letterlijk het middelpunt van zijn werk en het werd door Dickens gezien als zijn favoriete boek. (Samenvatting geschreven door Wikipedia.nl ) (56 hr 51 min)

Chapters

001 - HOOFDSTUK 1 - IK WORD GEBOREN - DEEL 1 23:46 Read by Marcel Coenders
002 - HOOFDSTUK 1 - IK WORD GEBOREN - DEEL 2 20:33 Read by Marcel Coenders
003 - HOOFDSTUK 2 - IK BEGIN OP TE MERKEN - DEEL 1 30:52 Read by Marcel Coenders
004 - HOOFDSTUK 2 – IK BEGIN OP TE MERKEN – DEEL 2 27:05 Read by Marcel Coenders
005 - HOOFDSTUK 3 – IK ONDERVIND VERANDERINGEN – DEEL 1 28:50 Read by Marcel Coenders
006 - HOOFDSTUK 3 – IK ONDERVIND VERANDERINGEN – DEEL 2 32:40 Read by Marcel Coenders
007 - HOOFDSTUK 4 – IK VAL IN ONGENADE – DEEL 1 23:59 Read by Marcel Coenders
008 - HOOFDSTUK 4 – IK VAL IN ONGENADE – DEEL 2 29:27 Read by Marcel Coenders
009 - HOOFDSTUK 4 – IK VAL IN ONGENADE – DEEL 3 26:33 Read by Marcel Coenders
010 - HOOFDSTUK 5 - IK BEN VAN HUIS WEGGESTUURD - DEEL 1 29:53 Read by Marcel Coenders
011 - HOOFDSTUK 5 - IK BEN VAN HUIS WEGGESTUURD - DEEL 2 35:17 Read by Marcel Coenders
012 - HOOFDSTUK 6 - IK VERGROOT DE KRING VAN MIJN KENNISSEN 25:42 Read by Marcel Coenders
013 - HOOFDSTUK 7 - MIJN EERSTE HALFJAAR OP KOSTSCHOOL - DEEL 1 24:56 Read by Marcel Coenders
014 - HOOFDSTUK 7 - MIJN EERSTE HALFJAAR OP KOSTSCHOOL - DEEL 2 25:57 Read by Marcel Coenders
015 - HOOFDSTUK 7 - MIJN EERSTE HALFJAAR OP KOSTSCHOOL - DEEL 3 19:38 Read by Marcel Coenders
016 - HOOFDSTUK 8 – MIJN VACANTIE EN VOORAL EEN GELUKKIGE MIDDAG – DEEL 1 26:53 Read by Marcel Coenders
017 - HOOFDSTUK 8 – MIJN VACANTIE EN VOORAL EEN GELUKKIGE MIDDAG – DEEL 2 29:33 Read by Marcel Coenders
HOOFDSTUK 9 – IK HEB EEN GEDENKWAARDIGEN 018 - VERJAARDAG – DEEL 1 23:32 Read by Marcel Coenders
019 - HOOFDSTUK 9 – IK HEB EEN GEDENKWAARDIGEN VERJAARDAG – DEEL 2 22:18 Read by Marcel Coenders
020 - HOOFDSTUK 10 – IK WORD VERWAARLOOSD EN WORD VERZORGD – DEEL 1 25:43 Read by Marcel Coenders
021 - HOOFDSTUK 10 – IK WORD VERWAARLOOSD EN WORD VERZORGD – DEEL 2 26:28 Read by Marcel Coenders
022 - HOOFDSTUK 10 – IK WORD VERWAARLOOSD EN WORD VERZORGD – DEEL 3 26:25 Read by Marcel Coenders
023 - HOOFDSTUK 11 – IK KOM OP EIGEN BEENEN TE STAAN, HETGEEN MIJ NIET BEVALT –… 34:07 Read by Marcel Coenders
024 - HOOFDSTUK 11 – IK KOM OP EIGEN BEENEN TE STAAN, HETGEEN MIJ NIET BEVALT –… 26:39 Read by Marcel Coenders
025 - HOOFDSDTUK 12 – DAAR HET STAAN OP EIGEN BEENEN MIJ NOG STEEDS NIET BETER … 34:26 Read by Marcel Coenders
026 - HOOFDSDSTUK 13 - HOE HET MET MIJN BESLUIT AFLIEP - DEEL 1 25:14 Read by Marcel Coenders
027 - HOOFDSDSTUK 13 - HOE HET MET MIJN BESLUIT AFLIEP - DEEL 2 24:26 Read by Marcel Coenders
028 - HOOFDSDSTUK 13 - HOE HET MET MIJN BESLUIT AFLIEP - DEEL 3 24:01 Read by Marcel Coenders
029 - HOOFDSTUK 14 – MIJN TANTE NEEMT TE MIJNEN OPZICHT EEN BESLUIT – DEEL 1 28:09 Read by Marcel Coenders
030 - HOOFDSTUK 14 – MIJN TANTE NEEMT TE MIJNEN OPZICHT EEN BESLUIT – DEEL 2 31:37 Read by Marcel Coenders
031 - HOOFDSTUK 15 – IK BEGIN OPNIEUW 36:51 Read by Marcel Coenders
032 - HOOFDSTUK 16 – IK BEN EEN NIEUWE JONGEN IN MEER DAN EEN OPZICHT – DEEL 1 25:57 Read by Marcel Coenders
033 - HOOFDSTUK 16 – IK BEN EEN NIEUWE JONGEN IN MEER DAN EEN OPZICHT – DEEL 2 26:34 Read by Marcel Coenders
034 - HOOFDSTUK 16 – IK BEN EEN NIEUWE JONGEN IN MEER DAN EEN OPZICHT – DEEL 3 30:48 Read by Marcel Coenders
035 - HOOFDSTUK 17 – ER KOMT IEMAND OPDAGEN – DEEL 1 31:55 Read by Marcel Coenders
036 - HOOFDSTUK 17 – ER KOMT IEMAND OPDAGEN – DEEL 2 33:13 Read by Marcel Coenders
037 - HOOFDSTUK 18 – EEN TERUGBLIK 29:01 Read by Marcel Coenders
038 - HOOFDSTUK 19 – IK KIJK OM MIJN HEEN EN DOE EEN ONTDEKKING – DEEL 1 31:08 Read by Marcel Coenders
039 - HOOFDSTUK 19 – IK KIJK OM MIJN HEEN EN DOE EEN ONTDEKKING – DEEL 2 33:10 Read by Marcel Coenders
040 - HOOFDSTUK 20 - BIJ STEERFORTH THUIS 35:42 Read by Marcel Coenders
041 - HOOFDSTUK 21 - KLEINE EMILY - DEEL 1 28:03 Read by Marcel Coenders
042 - HOOFDSTUK 21 - KLEINE EMILY - DEEL 2 25:53 Read by Marcel Coenders
043 - HOOFDSTUK 21 - KLEINE EMILY - DEEL 3 25:40 Read by Marcel Coenders
044 - HOOFDSTUK 22 - EENIGE OUDE TONEELEN EN EENIGE NIEUWE MENSCHEN - DEEL 1 30:42 Read by Marcel Coenders
045 - HOOFDSTUK 22 - EENIGE OUDE TONEELEN EN EENIGE NIEUWE MENSCHEN - DEEL 2 30:24 Read by Marcel Coenders
046 - HOOFDSTUK 22 - EENIGE OUDE TONEELEN EN EENIGE NIEUWE MENSCHEN - DEEL 3 28:29 Read by Marcel Coenders
047 - HOOFDSTUK 23 - IK KIES EEN BEROEP - DEEL 1 28:03 Read by Marcel Coenders
048 - HOOFDSTUK 23 - IK KIES EEN BEROEP - DEEL 2 31:27 Read by Marcel Coenders
049 - HOOFDSTUK 24 - MIJN EERSTE BUITENSPORIGHEID 35:19 Read by Marcel Coenders
050 - HOOFDSTUK 25 - GOEDE EN KWADE ENGELEN - DEEL 1 25:51 Read by Marcel Coenders
051 - HOOFDSTUK 25 - GOEDE EN KWADE ENGELEN - DEEL 2 26:56 Read by Marcel Coenders
052 - HOOFDSTUK 25 - GOEDE EN KWADE ENGELEN - DEEL 3 26:11 Read by Marcel Coenders
053 - HOOFDSTUK 26 - IK VERLIES MIJN VRIJHEID - DEEL 1 32:09 Read by Marcel Coenders
054 - HOOFDSTUK 26 - IK VERLIES MIJN VRIJHEID - DEEL 2 32:52 Read by Marcel Coenders
055 - HOOFDSTUK 27 - TOMMY TRADDLES 36:59 Read by Marcel Coenders
056 - HOOFDSTUK 28 - MIJNHEER MICAWBER'S HANDSCHOEN - DEEL 1 24:20 Read by Marcel Coenders
057 - HOOFDSTUK 28 - MIJNHEER MICAWBER'S HANDSCHOEN - DEEL 2 23:42 Read by Marcel Coenders
058 - HOOFDSTUK 28 - MIJNHEER MICAWBER'S HANDSCHOEN - DEEL 3 28:54 Read by Marcel Coenders
059 - HOOFDSTUK 29 - IK BEZOEK STEERFORTH NOG EENS THUIS 29:37 Read by Marcel Coenders
060 - HOOFDSTUK 30 - EEN VERLIES 32:00 Read by Marcel Coenders
061 - HOOFDSTUK 31 - EEN GROTER VERLIES 35:38 Read by Marcel Coenders
062 - HOOFDSTUK 32 - HET BEGIN VAN EEN LANGE REIS - DEEL 1 36:48 Read by Marcel Coenders
063 - HOOFDSTUK 32 - HET BEGIN VAN EEN LANGE REIS - DEEL 2 36:59 Read by Marcel Coenders
064 - HOOFDSTUK 33 - ZALIGHEID - DEEL 1 32:24 Read by Marcel Coenders
065 - HOOFDSTUK 33 - ZALIGHEID - DEEL 2 33:58 Read by Marcel Coenders
066 - HOOFDSTUK 34 - MIJN TANTE VERBAAST MIJ 32:35 Read by Marcel Coenders
067 - HOOFDSTUK 35 - NEERSLACHTIGHEID - DEEL 1 25:13 Read by Marcel Coenders
068 - HOOFDSTUK 35 - NEERSLACHTIGHEID - DEEL 2 29:36 Read by Marcel Coenders
069 - HOOFDSTUK 35 - NEERSLACHTIGHEID - DEEL 3 22:48 Read by Marcel Coenders
070 - HOOFDSTUK 36 - GEESTVERVOERING - DEEL 1 31:01 Read by Marcel Coenders
071 - HOOFDSTUK 36 - GEESTVERVOERING - DEEL 21 35:59 Read by Marcel Coenders
072 - HOOFDSTUK 37 - EEN KLEINE AFKOELING 31:55 Read by Marcel Coenders
073 - HOOFDSTUK 38 - EEN COMPAGNIESCHAP ONTBONDEN - DEEL 1 31:50 Read by Marcel Coenders
074 - HOOFDSTUK 38 - EEN COMPAGNIESCHAP ONTBONDEN - DEEL 2 33:18 Read by Marcel Coenders
075 - HOOFDSTUK 39 - WICKFIELD EN HEEP - DEEL 1 39:36 Read by Marcel Coenders
076 - HOOFDSTUK 39 - WICKFIELD EN HEEP - DEEL 2 36:04 Read by Marcel Coenders
077 - HOOFDSTUK 40 - DE ZWERVER 34:03 Read by Marcel Coenders
078 - HOOFDSTUK 41 - DORA'S TANTES - DEEL 1 32:58 Read by Marcel Coenders
079 - HOOFDSTUK 41 - DORA'S TANTES - DEEL 2 29:48 Read by Marcel Coenders
080 - HOOFDSTUK 42 - KWAADSTOKEN - DEEL 1 25:32 Read by Marcel Coenders
081 - HOOFDSTUK 42 - KWAADSTOKEN - DEEL 2 29:38 Read by Marcel Coenders
082 - HOOFDSTUK 42 - KWAADSTOKEN - DEEL 3 25:36 Read by Marcel Coenders
083 - HOOFDSTUK 43 - NOG EEN TERUGBLIK 32:19 Read by Marcel Coenders
084 - HOOFDSTUK 44 - ONS HUISHOUDEN - DEEL 1 29:01 Read by Marcel Coenders
085 - HOOFDSTUK 44 - ONS HUISHOUDEN - DEEL 2 29:05 Read by Marcel Coenders
086 - HOOFDSTUK 45 - MENEER DICK VERVULT DE VOORSPELLING - DEEL 1 31:43 Read by Marcel Coenders
087 - HOOFDSTUK 45 - MENEER DICK VERVULT DE VOORSPELLING - DEEL 2 30:37 Read by Marcel Coenders
088 - HOOFDSTUK 46 - TIJDING - DEEL 1 28:09 Read by Marcel Coenders
089 - HOOFDSTUK 46 - TIJDING - DEEL 2 24:46 Read by Marcel Coenders
090 - HOOFDSTUK 47 - MARTHA - DEEL 1 23:57 Read by Marcel Coenders
091 - HOOFDSTUK 47 - MARTHA - DEEL 2 19:48 Read by Marcel Coenders
092 - HOOFDSTUK 48 - HUISELIJKE ZAKEN - DEEL 1 25:44 Read by Marcel Coenders
093 - HOOFDSTUK 48 - HUISELIJKE ZAKEN - DEEL 2 19:29 Read by Marcel Coenders
094 - HOOFDSTUK 49 - GEHEIMEN EN RAADSELS - DEEL 1 26:27 Read by Marcel Coenders
095 - HOOFDSTUK 49 - GEHEIMEN EN RAADSELS - DEEL 2 24:20 Read by Marcel Coenders
096 - HOOFDSTUK 50 - BAAS PEGOTTY'S DROOM KOMT UIT - DEEL 1 21:07 Read by Marcel Coenders
097 - HOOFDSTUK 50 - BAAS PEGOTTY'S DROOM KOMT UIT - DEEL 2 19:28 Read by Marcel Coenders
098 - HOOFDSTUK 51 - HET BEGIN VAN EEN NOG LANGERE REIS - DEEL 1 32:35 Read by Marcel Coenders
099 - HOOFDSTUK 51 - HET BEGIN VAN EEN NOG LANGERE REIS - DEEL 2 36:26 Read by Marcel Coenders
100 - HOOFDSTUK 52 - IK WOON EEN UITBARSTING BIJ - DEEL 1 32:35 Read by Marcel Coenders
101 - HOOFDSTUK 52 - IK WOON EEN UITBARSTING BIJ - DEEL 2 29:56 Read by Marcel Coenders
102 - HOOFDSTUK 52 - IK WOON EEN UITBARSTING BIJ - DEEL 3 33:55 Read by Marcel Coenders
103 - HOOFDSTUK 53 - NOG EEN TERUGBLIK 19:14 Read by Marcel Coenders
104 - HOOFDSTUK 54 - MENEER MICAWBER'S TRANSACTIES - DEEL 1 30:23 Read by Marcel Coenders
105 - HOOFDSTUK 54 - MENEER MICAWBER'S TRANSACTIES - DEEL 2 30:21 Read by Marcel Coenders
106 - HOOFDSTUK 55 - STORM - DEEL 1 20:21 Read by Marcel Coenders
107 - HOOFDSTUK 55 - STORM - DEEL 2 29:00 Read by Marcel Coenders
108 - HOOFDSTUK 56 - DE NIEUWE WOND EN DE OUDE 25:35 Read by Marcel Coenders
109 - HOOFDSTUK 57 - DE LANDVERHUIZERS - DEEL 1 21:26 Read by Marcel Coenders
110 - HOOFDSTUK 57 - DE LANDVERHUIZERS - DEEL 2 20:34 Read by Marcel Coenders
111 - HOOFDSTUK 58 - AFWEZIGHEID 26:50 Read by Marcel Coenders
112 - HOOFDSTUK 59 - TERUGKOMST - DEEL 1 32:24 Read by Marcel Coenders
113 - HOOFDSTUK 59 - TERUGKOMST - DEEL 2 28:31 Read by Marcel Coenders
114 - HOOFDSTUK 60 - AGNES 34:12 Read by Marcel Coenders
115 - HOOFDSTUK 61 - MEN LAAT MIJ TWEE BELANGWEKKENDE BOETELINGEN ZIEN - DEEL 1 25:38 Read by Marcel Coenders
116 - HOOFDSTUK 61 - MEN LAAT MIJ TWEE BELANGWEKKENDE BOETELINGEN ZIEN - DEEL 2 20:59 Read by Marcel Coenders
117 - HOOFDSTUK 62 - ER SCHIJNT EEN LICHT OP MIJN PAD 31:53 Read by Marcel Coenders
118 - HOOFDSTUK 63 - EEN BEZOEK 29:48 Read by Marcel Coenders
119 - HOOFDSTUK 64 - EEN LAATSTE TERUGBLIK 16:51 Read by Marcel Coenders

Reviews

Noah hacker


(5 stars)

het is een leuk verhaal en het was een leuk verhaaltje