De Pickwick-Club


Read by Marcel Coenders

Dickens picareske verhaal over Samuel Pickwick en zijn vrienden (de ‘vurige’ Tracy Tupman, de ‘dichterlijke’ Augustus Snodgrass en de ‘sportieve’ Nathaniël Winkle) is eigenlijk nauwelijks een roman te noemen. Het lijkt vooral in het begin een losse bundeling schetsen van komische gebeurtenissen en ontmoetingen met merkwaardige figuren (zoals de verlopen acteur en oplichter Alfred Jingle), aaneengeregen door postkoetsen en herbergen. Het zien van de werkelijkheid kan het centrale thema worden genoemd van de roman. De aanvankelijk zowel letterlijk als figuurlijk bijziende Pickwick leert geleidelijk beter zien, maar tegelijkertijd weet hij zijn onschuld te behouden en leert de scepticus Sam Weller van zijn kant uit geleidelijk de idealiserende goedertierenheid van Pickwick zien als van grote waarde. (Samenvatting van Wikipedia) (39 hr 8 min)

Chapters

00 - VOORWOORD 2:21 Read by Marcel Coenders
01 - HOOFDSTUK 1 - EEN BIJEENKOMST DER PICKWICK-CLUB 18:17 Read by Marcel Coenders
02 - HOOFDSTUK 2 - DE EERSTE DAGREIS - DEEL 1 28:51 Read by Marcel Coenders
03 - HOOFDSTUK 2 - DE EERSTE DAGREIS - DEEL 2 24:05 Read by Marcel Coenders
04 - HOOFDSTUK 2 - DE EERSTE DAGREIS - DEEL 3 28:45 Read by Marcel Coenders
05 - HOOFDSTUK 3 - EEN NIEUWE KENNIS - DEEL 1 28:44 Read by Marcel Coenders
06 - HOOFDSTUK 3 - EEN NIEUWE KENNIS - DEEL 2 12:23 Read by Marcel Coenders
07 - HOOFDSTUK 4 - EEN EENDAAGSCHE VELDTOCHT - DEEL 1 18:20 Read by Marcel Coenders
08 - HOOFDSTUK 4 - EEN EENDAAGSCHE VELDTOCHT - DEEL 2 20:09 Read by Marcel Coenders
09 - HOOFDSTUK 5 - EEN KORT HOOFDSTUK 26:09 Read by Marcel Coenders
10 - HOOFDSTUK 6 – EEN OUDERWETSE KAARTAVOND - DEEL 1 19:01 Read by Marcel Coenders
11 - HOOFDSTUK 6 – EEN OUDERWETSE KAARTAVOND - DEEL 2 27:41 Read by Marcel Coenders
12 - HOOFDSTUK 7 - HOE WINKLE KRAAIEN ZOU SCHIETEN 39:06 Read by Marcel Coenders
13 - HOOFDSTUK 8 – HET PAD DER WARE LIEFDE IS NIET ZOO GLAD ALS EEN SPOORWEG 37:41 Read by Marcel Coenders
14 - HOOFDSTUK 9 - EEN ONTDEKKING EN EEN ACHTERVOLGING 23:01 Read by Marcel Coenders
15 - HOOFDSTUK 10 - WAARIN ALLE TWIJFEL AAN DE HEER JINGLE WORDT WEGGENOMEN - D… 20:24 Read by Marcel Coenders
16 – HOOFDSTUK 10 – WAARIN ALLE TWIJFEL AAN DE HEER JINGLE WORDT WEGGENOMEN – D… 20:19 Read by Marcel Coenders
17 – HOOFDSTUK 11 – EEN OUDHEIDKUNDIGE ONTDEKKING – DEEL 1 25:47 Read by Marcel Coenders
18 – HOOFDSTUK 11 – EEN OUDHEIDKUNDIGE ONTDEKKING – DEEL 2 34:44 Read by Marcel Coenders
19 – HOOFDSTUK 12 – PICKWICK DOET EEN GEWICHTIGEN STAP 16:54 Read by Marcel Coenders
20 – HOOFDSTUK 13 – DE VERKIEZINGEN IN EATANSWILL – DEEL 1 28:37 Read by Marcel Coenders
21 – HOOFDSTUK 13 – DE VERKIEZINGEN IN EATANSWILL – DEEL 2 27:24 Read by Marcel Coenders
22 – HOOFDSTUK 14 – EEN VERHAAL VAN EEN HANDELSREIZIGER – DEEL 1 28:56 Read by Marcel Coenders
23 – HOOFDSTUK 14 – EEN VERHAAL VAN EEN HANDELSREIZIGER – DEEL 2 26:10 Read by Marcel Coenders
24 – HOOFDSTUK 15 – DAT EEN GETROUW PORTRET BEVAT VAN TWEE MERKWAARDIGE PERSONEN 40:22 Read by Marcel Coenders
25 – HOOFDSTUK 16 – AL TE VOL AVONTUREN – DEEL 1 28:01 Read by Marcel Coenders
26 – HOOFDSTUK 16 – AL TE VOL AVONTUREN – DEEL 2 28:18 Read by Marcel Coenders
27 – HOOFDSTUK 17 – EEN AANVAL VAN RHEUMATIEK KAN HET VERNUFT SCHERPEN _ DEEL 1 27:57 Read by Marcel Coenders
28 – HOOFDSTUK 17 – EEN AANVAL VAN RHEUMATIEK KAN HET VERNUFT SCHERPEN _ DEEL 2 31:20 Read by Marcel Coenders
29 – HOOFDSTUK 19 – EEN AANGENAME DAG MET EEN ONAANGENAMEN AFLOOP – DEEL 1 24:39 Read by Marcel Coenders
30 – HOOFDSTUK 19 – EEN AANGENAME DAG MET EEN ONAANGENAMEN AFLOOP – DEEL 2 17:21 Read by Marcel Coenders
31 – HOOFDSTUK 20 – DODSON EN FOGG – DEEL 1 24:45 Read by Marcel Coenders
32 – HOOFDSTUK 20 – DODSON EN FOGG – DEEL 2 24:40 Read by Marcel Coenders
33 – HOOFDSTUK 21 – DE OUDE MAN ROERT ZIJN LIEVELINGSONDERWERP AAN – DEEL 1 31:57 Read by Marcel Coenders
34 – HOOFDSTUK 21 – DE OUDE MAN ROERT ZIJN LIEVELINGSONDERWERP AAN – DEEL 2 29:31 Read by Marcel Coenders
35 – HOOFDSTUK 22 – PICKWICK REIST NAAR IPSWICH – DEEL 1 21:11 Read by Marcel Coenders
36 – HOOFDSTUK 22 – PICKWICK REIST NAAR IPSWICH – DEEL 2 23:38 Read by Marcel Coenders
37 – HOOFDSTUK 23 – WAARIN SAMUEL WELLER EENIGE VOORLOPIGE MAATREGELEN NEEMT 25:22 Read by Marcel Coenders
38 – HOOFDSTUK 24 – WAARIN DE ONBEKENDE DAME VAN MIDDELBARE LEEFTIJD BANG WORDT… 23:07 Read by Marcel Coenders
39 – HOOFDSTUK 24 – WAARIN DE ONBEKENDE DAME VAN MIDDELBARE LEEFTIJD BANG WORDT… 23:57 Read by Marcel Coenders
40 – HOOFDSTUK 25 – AMUSANTE VOORVALLEN – DEEL 1 31:31 Read by Marcel Coenders
41 – HOOFDSTUK 25 – AMUSANTE VOORVALLEN – DEEL 2 29:25 Read by Marcel Coenders
42 – HOOFDSTUK 26 – VERDEREN LOOP VAN DE PROCEDURE BARDELL CONTRA PICKWICK 19:04 Read by Marcel Coenders
43 – HOOFDSTUK 27 – EEN PELGRIMSTOCHT NAAR DORKING 28:58 Read by Marcel Coenders
44 – HOOFDSTUK 28 – EEN VROOLIJKE KERSTMIS BENEVENS EEN BRUILOFT – DEEL 1 27:40 Read by Marcel Coenders
45 – HOOFDSTUK 28 – EEN VROOLIJKE KERSTMIS BENEVENS EEN BRUILOFT – DEEL 2 25:20 Read by Marcel Coenders
46 – HOOFDSTUK 29 – HET VERHAAL VAN DE SPOKEN DIE EEN KOSTER STALEN 34:22 Read by Marcel Coenders
47 - HOOFDSTUK 30 - HOE DE PICKWICKISTEN MET TWEE VEELBELOVENDE STUDENTEN KENNI… 29:46 Read by Marcel Coenders
48 – HOOFDSTUK 31 – DAT LOUTER OVER RECHTSZAKEN HANDELT 29:58 Read by Marcel Coenders
49 – HOOFDSTUK 32 – EEN VROOLIJKE PARTIJ WELKE DOOR BOB SAWYER OP ZIJN KAMER WE… 25:43 Read by Marcel Coenders
50 – HOOFDSTUK 33 – DE OUDE WELLER HELPT ZIJN ZOON EEN BRIEF SCHRIJVEN – DEEL 1 22:33 Read by Marcel Coenders
51 – HOOFDSTUK 33 – DE OUDE WELLER HELPT ZIJN ZOON EEN BRIEF SCHRIJVEN – DEEL 2 24:48 Read by Marcel Coenders
52 – HOOFDSTUK 34 – HET MERKWAARDIGE PROCES VAN BARDELL CONTRA PICKWICK – DEEL 1 27:47 Read by Marcel Coenders
53 – HOOFDSTUK 34 – HET MERKWAARDIGE PROCES VAN BARDELL CONTRA PICKWICK – DEEL 2 26:54 Read by Marcel Coenders
54 – HOOFDSTUK 34 – HET MERKWAARDIGE PROCES VAN BARDELL CONTRA PICKWICK – DEEL 3 25:12 Read by Marcel Coenders
55 – HOOFDSTUK 35 – PICKWICK KOMT OP DE GEDACHTE DAT HIJ NAAR BATH ZOU KUNNEN G… 21:13 Read by Marcel Coenders
56 – HOOFDSTUK 35 – PICKWICK KOMT OP DE GEDACHTE DAT HIJ NAAR BATH ZOU KUNNEN G… 20:29 Read by Marcel Coenders
57 - HOOFDSTUK 36 - DE LEGENDE VAN PRINS BLADUD 33:24 Read by Marcel Coenders
58 - HOOFDSTUK 37 - HET GEZELSCHAP DAT SAM WELLER MET ZIJN AANWEZIGHEID VEREERDE 36:57 Read by Marcel Coenders
59 - HOOFDSTUK 38 - HOE WINKLE VAN DE REGEN IN DE DRUP STAPTE - DEEL 1 21:49 Read by Marcel Coenders
60 - HOOFDSTUK 38 - HOE WINKLE VAN DE REGEN IN DE DRUP STAPTE - DEEL 2 22:02 Read by Marcel Coenders
61 - HOOFDSTUK 39 - HOE WELLER DE VERLIEFDE WINKLE TEN DIENSTE STOND - DEEL 1 23:29 Read by Marcel Coenders
62 - HOOFDSTUK 39 - HOE WELLER DE VERLIEFDE WINKLE TEN DIENSTE STOND - DEEL 2 23:44 Read by Marcel Coenders
63 - HOOFDSTUK 40 - PICKWICK GERAAKT IN GEHEEL ANDERE OMSTANDIGHEIDEN 27:53 Read by Marcel Coenders
64 - HOOFDSTUK 41 - WELK GEZELSCHAP PICKWICK IN DE FLEET-GEVANGENIS AANTROF 33:31 Read by Marcel Coenders
65 - HOOFDSTUK 42 - TEGENSPOED KAN IEMAND MET VREEMDE SLAAPGENOOTEN IN AANRAKIN… 21:58 Read by Marcel Coenders
66 - HOOFDSTUK 42 - TEGENSPOED KAN IEMAND MET VREEMDE SLAAPGENOOTEN IN AANRAKIN… 21:17 Read by Marcel Coenders
67 - HOOFDSTUK 43 - HOE SAM WELLER IN MOEILIJKHEDEN GERAAKTE 39:21 Read by Marcel Coenders
68 - HOOFDSTUK 44 - VERSCHILLENDE KLEINE VOORVALLEN IN DE FLEET 33:33 Read by Marcel Coenders
69 - HOOFDSTUK 45 - PICKWICK MAAKT EEN REIS DOOR DE KLEINE WERELD DIE HIJ BEWOO… 24:28 Read by Marcel Coenders
70 - HOOFDSTUK 45 - PICKWICK MAAKT EEN REIS DOOR DE KLEINE WERELD DIE HIJ BEWOO… 26:14 Read by Marcel Coenders
71 - HOOFDSTUK 46 - WAARIN DE HEREEN DODSON EN FOGG HUN GEESTIGHEID AAN DEN DAG… 27:27 Read by Marcel Coenders
72 - HOOFDSTUK 47 - PICKWICK'S MENSLIEVENDHEID IS STERKER DAN ZIJN HARDNEKKIGHE… 36:24 Read by Marcel Coenders
73 - HOOFDSTUK 48 - HOE PICKWICK PROBEERDE HET HART VAN BENJAMIN ALLEN TE VERTE… 21:24 Read by Marcel Coenders
74 - HOOFDSTUK 48 - HOE PICKWICK PROBEERDE HET HART VAN BENJAMIN ALLEN TE VERTE… 26:02 Read by Marcel Coenders
75 - HOOFDSTUK 49 - HET VERHAAL VAN DEN OOM VAN DEN HANDELSREIZIGER - DEEL 1 32:28 Read by Marcel Coenders
76 - HOOFDSTUK 49 - HET VERHAAL VAN DEN OOM VAN DEN HANDELSREIZIGER - DEEL 2 32:46 Read by Marcel Coenders
77 – HOOFDSTUK 50 – HOE PICKWICK NAAR BIRMINGHAM REISDE – DEEL 1 25:41 Read by Marcel Coenders
78 - HOOFDSTUK 50 - HOE PICKWICK NAAR BIRMINGHAM REISDE - DEEL 2 24:48 Read by Marcel Coenders
79 - HOOFDSTUK 51 - EEN TREFFEND TONEEL WAARIN TWEE GROOTE MANNEN OPTREDEN - D… 28:05 Read by Marcel Coenders
80 - HOOFDSTUK 51 - EEN TREFFEND TONEEL WAARIN TWEE GROOTE MANNEN OPTREDEN - D… 21:35 Read by Marcel Coenders
81 - HOOFDSTUK 52 - HET ONGEVAL DAT DE ROODNEUZIGEN STIGGINS OVERKWAM 38:52 Read by Marcel Coenders
82 - HOOFDSTUK 53 - HET AFSCHEID VAN ALFRED JINGLE EN JOB TROTTER - DEEL 1 21:19 Read by Marcel Coenders
83 - HOOFDSTUK 53 - HET AFSCHEID VAN ALFRED JINGLE EN JOB TROTTER - DEEL 2 19:40 Read by Marcel Coenders
84 - HOOFDSTUK 54 - ONTHULLINGEN BETREFFENDE SNODGRASS EN EEN ZEKERE JONGEDAME … 27:18 Read by Marcel Coenders
85 - HOOFDSTUK 54 - ONTHULLINGEN BETREFFENDE SNODGRASS EN EEN ZEKERE JONGEDAME … 23:05 Read by Marcel Coenders
86 - HOOFDSTUK 55 - SALOMON PELL REGELT DE ZAKEN VAN DE OUDEN WELLER 27:14 Read by Marcel Coenders
87 - HOOFDSTUK 56 - EEN ONDERHOUD TUSSEN DE TWEE WELLERS EN PICKWICK 38:23 Read by Marcel Coenders
88 - HOOFDSTUK 57 - DE PICKWICK-CLUB WORDT ONTBONDEN 17:28 Read by Marcel Coenders
89 - NASCHRIFT 8:11 Read by Marcel Coenders