Bolesław Prus

Lalka (tom 1)


Read by Piotr Nater


Pierwszy z trzech tomów klasycznego dzieła Bolesława Prusa opowiadającego historię miłości kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej …

The Pharaoh and the Priest


Read by LibriVox Volunteers


The Pharaoh and the Priest (Polish: Faraon) is the fourth and last major novel by the Polish writer Bolesław Prus. It was the sole historica…

Faraon (tom 1)


Read by Piotr Nater


Młody następca tronu, Ramzes, oczekuje dnia, kiedy ojciec powierzy mu nowe stanowisko dowódcy części armii. Jednak z upływem czasu, w…

Lalka (tom 2)


Read by Piotr Nater


Drugi tom klasycznego dzieła Bolesława Prusa o miłości kupca Stanisława Wokulskiego do młodej arystokratki Izabeli Łęckiej osadzonego w szcz…

Lalka (tom 3)


Read by Piotr Nater


Ostatni tom dzieła Bolesława Prusa o miłości kupca Stanisława Wokulskiego do młodej arystokratki Izabeli Łęckiej osadzonego w szczegó…

Faraon (tom 2)


Read by Piotr Nater


Książę Ramzes wypełnia misję zleconą mu przez ojca w jednej z prowincji, a tymczasem intrygi wokół jego osoby zagęszczają się. Kapłan…

Faraon (tom 3)


Read by Piotr Nater


Młody Ramzes XIII obejmuje panowanie nad Egiptem, jednak jego wrogowie nie śpią, a jego sprzymierzeńcy chcą nim manipulować. Sam faraon też …

Librivox Multilingual Short Works Collection 001


Read by LibriVox Volunteers


This is a collection of short pieces, fiction and non-fiction, chosen and recorded by Librivox volunteers. (Summary by Leni)

Multilingual Short Works Collection 026 - Poetry & Prose


Read by LibriVox Volunteers


This is our 26th collection of short pieces, poetry or prose, fiction and non-fiction, in several different languages (except standard Engli…

First Chapter Collection 010


Read by LibriVox Volunteers


The first chapter of a book is often the hook to draw a reader in. It could make you eager for more or realize it isn't for you. Here we off…