E. J. Potgieter

Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003


Read by LibriVox Volunteers


Dit is een verzameling van kort Nederlandstalig proza van allerlei aard - fictie en non-fictie. Uitgekozen en gelezen door vrijwilligers van…

Jan, Jannetje en hun jongste kind


Read by Anna Simon


Een allegorisch verhaal als commentaar op de toestand van de Nederlandse samenleving anno 1841, in de ogen van E.J. Potgieter. Jan en Jannet…