Eli Heimans

Willem Roda


Read by Anna Simon


Het leven van Willem Roda, zoon van een rijke Amsterdamse bankier, verandert drastisch als zijn vader plotseling al zijn geld verliest. Er v…