Het Ontstaan der Soorten


Read by Jozef van Giel

(4.6 stars; 5 reviews)

Het ontstaan der soorten (Engels: The Origin of Species) is het bekendste boek van de Britse bioloog Charles Darwin. In het boek zet Darwin zijn evolutietheorie uiteen, volgens welke al het leven op aarde een gemeenschappelijke afstamming heeft en natuurlijke selectie het belangrijkste mechanisme voor het ontstaan van soorten en de aanpassing van soorten aan hun milieu is. (Introductie door Jozef Van Giel)

In sectie 20 wordt in de audio verwezen naar een figuur, met een link die niet meer werkt. Deze figuur is wel te vinden onder deze link. (18 hr 59 min)

Chapters

00 - Inhoud 13:07 Read by Jozef van Giel
01 - Voorberigt van den vertaler 16:39 Read by Jozef van Giel
02 - Inleiding 14:23 Read by Jozef van Giel
03 - Hoofdstuk 1 deel 1: Over wijzigingen die in den tammen staat ontstaan 17:03 Read by Jozef van Giel
04 - Hoofdstuk 1 deel 2: Over de wijzigingen die in den tammen staat ontstaan 17:44 Read by Jozef van Giel
05 - Hoofdstuk 1 deel 3: De afkomst der tamme duif 20:52 Read by Jozef van Giel
06 - Hoofdstuk 1 deel 4: Kunstmatige en onbewuste selectie 14:24 Read by Jozef van Giel
07 - Hoofdstuk 1 deel 5: Onopzettelijke keus 16:42 Read by Jozef van Giel
08 - Hoofdstuk 2 deel 1: Over de wijzigingen en veranderingen die in de natuurs… 21:29 Read by Jozef van Giel
09 - Hoofdstuk 2 deel 2: Soorten zijn blijvende rassen 10:50 Read by Jozef van Giel
10 - Hoofdstuk 3 deel 1: Over den strijd voor het bestaan 13:19 Read by Jozef van Giel
11 - Hoofdstuk 3 deel 2: Beletselen voor de vermeerdering 13:20 Read by Jozef van Giel
12 - Hoofdstuk 3 deel 3: Middelen ter beteugeling 10:28 Read by Jozef van Giel
13 - Hoofdstuk 3 deel 4: De Mededinging 8:56 Read by Jozef van Giel
14 - Hoofdstuk 4 deel 1: Over de natuurkeus 18:50 Read by Jozef van Giel
15 - Hoofdstuk 4 deel 2: Over de sexuele keus 6:52 Read by Jozef van Giel
16 - Hoofdstuk 4 deel 3: Voorbeelden van de werking der natuurkeus 13:23 Read by Jozef van Giel
17 - Hoofdstuk 4 deel 4: Over de kruising der individuen 13:51 Read by Jozef van Giel
18 - Hoofdstuk 4 deel 5: Gunstige omstandigheden voor de natuurkeus 17:22 Read by Jozef van Giel
19 - Hoofdstuk 4 deel 6: De uitsterving der soorten 4:32 Read by Jozef van Giel
20 - Hoofdstuk 4 deel 7: De uitspreiding der kenmerken deel 1 16:34 Read by Jozef van Giel
21 - Hoofdstuk 4 deel 8: De uitspreiding der kenmerken deel 2 13:14 Read by Jozef van Giel
22 - Hoofdstuk 4 deel 9: De uitspreiding der kenmerken deel 3 15:03 Read by Jozef van Giel
23 - Hoofdstuk 5 deel 1: Over de wetten der veranderlijkheid. 7:48 Read by Jozef van Giel
24 - Hoofdstuk 5 deel 2: De uitwerkselen van het gebruik en het onbruik. 12:20 Read by Jozef van Giel
25 - Hoofdstuk 5 deel 3: Het gewennen aan het klimaat. 7:19 Read by Jozef van Giel
26 - Hoofdstuk 5 deel 4: Het verband der delen. 16:04 Read by Jozef van Giel
27 - Hoofdstuk 5 deel 5: Veranderlijkheid der delen van verwante soorten. 17:42 Read by Jozef van Giel
28 - Hoofdstuk 5 deel 6: Onderscheiden soorten vertonen gelijke veranderingen. 12:37 Read by Jozef van Giel
29 - Hoofdstuk 5 deel 7: De Gestreepte paarden - overzicht. 11:44 Read by Jozef van Giel
30 - Hoofdstuk 6 deel 1. Bezwaren tegen de leer. 18:20 Read by Jozef van Giel
31 - Hoofdstuk 6 deel 2. Bijzondere gewoonten en lichaamsinrigting. 17:17 Read by Jozef van Giel
32 - Hoofdstuk 6 deel 3. Zeer volkomen en samengestelde werktuigen. 19:20 Read by Jozef van Giel
33 - Hoofdstuk 6 deel 4. Werktuigen van weinig belang. 13:06 Read by Jozef van Giel
34 - Hoofdstuk 6 deel 5. De Angel - overzicht van het hoofdstuk. 13:59 Read by Jozef van Giel
35 - Hoofdstuk 7 deel 1. Over het instinkt. 12:58 Read by Jozef van Giel
36 - Hoofdstuk 7 deel 2. Het instinkt in de tamme staat - de koekoek. 14:54 Read by Jozef van Giel
37 - Hoofdstuk 7 deel 3. Slavenmakende mieren. 12:26 Read by Jozef van Giel
38 - Hoofdstuk 7 deel 4. Het cellen bouwen der honingbij. 13:47 Read by Jozef van Giel
39 - Hoofdstuk 7 deel 5. Onvruchtbare mieren - Overzicht. 19:19 Read by Jozef van Giel
40 - Hoofdstuk 8 deel 1. Over de verbastering. 12:02 Read by Jozef van Giel
41 - Hoofdstuk 8 deel 2. Vruchtbare basterden. 12:07 Read by Jozef van Giel
42 - Hoofdstuk 8 deel 3. Over wetten die de onvruchtbaarheid der eerste kruisin… 10:53 Read by Jozef van Giel
43 - Hoofdstuk 8 deel 4. Over de entingen. 9:16 Read by Jozef van Giel
44 - Hoofdstuk 8 deel 5. Oorzaken van onvruchtbaarheid bij kruisigen en bastaar… 10:32 Read by Jozef van Giel
45 - Hoofdstuk 8 deel 6. Over vruchtbaarheid der rassen indien zij gekruist wor… 10:55 Read by Jozef van Giel
46 - Hoofdstuk 8 deel 7. Vergelijking tussen basterden en kruislingen - overzic… 13:11 Read by Jozef van Giel
47 - Hoofdstuk 9 deel 1. Over de onvolkomenheden der geologische geschiedenis. 7:35 Read by Jozef van Giel
48 - Hoofdstuk 9 deel 2. Over het verloop van tijd. 13:26 Read by Jozef van Giel
49 - Hoofdstuk 9 deel 3. Over de armoede onzer paleontologische verzameling. 14:32 Read by Jozef van Giel
50 - Hoofdstuk 9 deel 4. Fossielenvoerende bezinksels. 18:27 Read by Jozef van Giel
51 - Hoofdstuk 9 deel 5. Over de plotselinge verschijning van gehele groepen va… 10:34 Read by Jozef van Giel
52 - Hoofdstuk 9 deel 6. Over plotselinge verschijning van groepen verwante soo… 11:14 Read by Jozef van Giel
53 - Hoofdstuk 10 deel 1. Over de geologische opvolging der bewerktuigde wezens. 12:24 Read by Jozef van Giel
54 - Hoofdstuk 10 deel 2. Over de uitsterving. 11:18 Read by Jozef van Giel
55 - Hoofdstuk 10 deel 3. Over de vormen des levens die bijna gelijktijdig over… 14:16 Read by Jozef van Giel
56 - Hoofdstuk 10 deel 4. Over de verwantschap van uitgestorven soorten tot elk… 9:47 Read by Jozef van Giel
57 - Hoofdstuk 10 deel 5. Verwantschappen. 8:00 Read by Jozef van Giel
58 - Hoofdstuk 10 deel 6. Over de ontwikkelingstoestand van oude vormen. 12:23 Read by Jozef van Giel
59 - Hoofdstuk 10 deel 7. Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk. 9:10 Read by Jozef van Giel
60 - Hoofdstuk 11 deel 1. Over de verspreiding der soorten over de aarde. 10:12 Read by Jozef van Giel
61 - Hoofdstuk 11 deel 2. Onderling verband der wezens. 14:33 Read by Jozef van Giel
62 - Hoofdstuk 11 deel 3. Over de middelen ter verspreiding. 10:55 Read by Jozef van Giel
63 - Hoofdstuk 11 deel 4. Zaadkorrels in vogels. 10:42 Read by Jozef van Giel
64 - Hoofdstuk 11 deel 5. De verspreiding gedurende den ijstijd. 13:28 Read by Jozef van Giel
65 - Hoofdstuk 11 deel 6. Verhuizingen in den ijstijd. 14:08 Read by Jozef van Giel
66 - Hoofdstuk 11 deel 7. Gevolgen van den ijstijd. 12:59 Read by Jozef van Giel
67 - Hoofdstuk 12 deel 1. De verspreiding der soorten over de aarde - vervolg. 14:12 Read by Jozef van Giel
68 - Hoofdstuk 12 deel 2. Over de bewoners der eilanden. 14:34 Read by Jozef van Giel
69 - Hoofdstuk 12 deel 3. Bewoners van eilanden. 14:21 Read by Jozef van Giel
70 - Hoofdstuk 12 deel 4. Spotlijsters der galapagos-eilanden. 12:05 Read by Jozef van Giel
71 - Hoofdstuk 12 deel 5. Overzicht van het voorgaande en van dit hoofdstuk. 8:56 Read by Jozef van Giel
72 - Hoofdstuk 13 deel 1. Over de wederkerige verwantschappen der bewerktuigde … 14:48 Read by Jozef van Giel
73 - Hoofdstuk 13 deel 2. Rangschikking. 13:46 Read by Jozef van Giel
74 - Hoofdstuk 13 deel 3. Rangschikking deel 2. 11:39 Read by Jozef van Giel
75 - Hoofdstuk 13 deel 4. Willekeurige rangschikking. 12:22 Read by Jozef van Giel
76 - Hoofdstuk 13 deel 5. Over de vormleer, morfologie. 12:12 Read by Jozef van Giel
77 - Hoofdstuk 13 deel 6. Over de kiemleer, Embryologie. 14:04 Read by Jozef van Giel
78 - Hoofdstuk 13 deel 7. Veranderingen van werktuigen. 11:07 Read by Jozef van Giel
79 - Hoofdstuk 13 deel 8. Over werktuigen die slechts in beginsel aanwezig of m… 19:47 Read by Jozef van Giel
80 - Hoofdstuk 14 deel 1. Algemeen overzicht en besluit. 15:33 Read by Jozef van Giel
81 - Hoofdstuk 14 deel 2. Algemeen overzicht en besluit. 16:37 Read by Jozef van Giel
82 - Hoofdstuk 14 deel 3. Algemeen overzicht en besluit. 16:14 Read by Jozef van Giel
83 - Hoofdstuk 14 deel 4. Algemeen overzicht en besluit. 9:21 Read by Jozef van Giel
84 - Hoofdstuk 14 deel 5. Algemeen overzicht en besluit. 13:05 Read by Jozef van Giel
85 - Naschrift van de vertaler 5:36 Read by Jozef van Giel

Reviews


(5 stars)

Zeer vlot gebracht. zeker de moeite waard