Skip to main content.

Het Ontstaan der Soorten

Gelesen von Jozef van Giel

(4,6 Sterne; 5 Bewertungen)

Het ontstaan der soorten (Engels: The Origin of Species) is het bekendste boek van de Britse bioloog Charles Darwin. In het boek zet Darwin zijn evolutietheorie uiteen, volgens welke al het leven op aarde een gemeenschappelijke afstamming heeft en natuurlijke selectie het belangrijkste mechanisme voor het ontstaan van soorten en de aanpassing van soorten aan hun milieu is. (Introductie door Jozef Van Giel)

In sectie 20 wordt in de audio verwezen naar een figuur, met een link die niet meer werkt. Deze figuur is wel te vinden onder deze link. (18 hr 59 min)

Chapters

00 - Inhoud

13:07

Read by Jozef van Giel

01 - Voorberigt van den vertaler

16:39

Read by Jozef van Giel

02 - Inleiding

14:23

Read by Jozef van Giel

03 - Hoofdstuk 1 deel 1: Over wijzigingen die in den tammen staat ontstaan

17:03

Read by Jozef van Giel

04 - Hoofdstuk 1 deel 2: Over de wijzigingen die in den tammen staat ontstaan

17:44

Read by Jozef van Giel

05 - Hoofdstuk 1 deel 3: De afkomst der tamme duif

20:52

Read by Jozef van Giel

06 - Hoofdstuk 1 deel 4: Kunstmatige en onbewuste selectie

14:24

Read by Jozef van Giel

07 - Hoofdstuk 1 deel 5: Onopzettelijke keus

16:42

Read by Jozef van Giel

08 - Hoofdstuk 2 deel 1: Over de wijzigingen en veranderingen die in de natuurs…

21:29

Read by Jozef van Giel

09 - Hoofdstuk 2 deel 2: Soorten zijn blijvende rassen

10:50

Read by Jozef van Giel

10 - Hoofdstuk 3 deel 1: Over den strijd voor het bestaan

13:19

Read by Jozef van Giel

11 - Hoofdstuk 3 deel 2: Beletselen voor de vermeerdering

13:20

Read by Jozef van Giel

12 - Hoofdstuk 3 deel 3: Middelen ter beteugeling

10:28

Read by Jozef van Giel

13 - Hoofdstuk 3 deel 4: De Mededinging

8:56

Read by Jozef van Giel

14 - Hoofdstuk 4 deel 1: Over de natuurkeus

18:50

Read by Jozef van Giel

15 - Hoofdstuk 4 deel 2: Over de sexuele keus

6:52

Read by Jozef van Giel

16 - Hoofdstuk 4 deel 3: Voorbeelden van de werking der natuurkeus

13:23

Read by Jozef van Giel

17 - Hoofdstuk 4 deel 4: Over de kruising der individuen

13:51

Read by Jozef van Giel

18 - Hoofdstuk 4 deel 5: Gunstige omstandigheden voor de natuurkeus

17:22

Read by Jozef van Giel

19 - Hoofdstuk 4 deel 6: De uitsterving der soorten

4:32

Read by Jozef van Giel

20 - Hoofdstuk 4 deel 7: De uitspreiding der kenmerken deel 1

16:34

Read by Jozef van Giel

21 - Hoofdstuk 4 deel 8: De uitspreiding der kenmerken deel 2

13:14

Read by Jozef van Giel

22 - Hoofdstuk 4 deel 9: De uitspreiding der kenmerken deel 3

15:03

Read by Jozef van Giel

23 - Hoofdstuk 5 deel 1: Over de wetten der veranderlijkheid.

7:48

Read by Jozef van Giel

24 - Hoofdstuk 5 deel 2: De uitwerkselen van het gebruik en het onbruik.

12:20

Read by Jozef van Giel

25 - Hoofdstuk 5 deel 3: Het gewennen aan het klimaat.

7:19

Read by Jozef van Giel

26 - Hoofdstuk 5 deel 4: Het verband der delen.

16:04

Read by Jozef van Giel

27 - Hoofdstuk 5 deel 5: Veranderlijkheid der delen van verwante soorten.

17:42

Read by Jozef van Giel

28 - Hoofdstuk 5 deel 6: Onderscheiden soorten vertonen gelijke veranderingen.

12:37

Read by Jozef van Giel

29 - Hoofdstuk 5 deel 7: De Gestreepte paarden - overzicht.

11:44

Read by Jozef van Giel

30 - Hoofdstuk 6 deel 1. Bezwaren tegen de leer.

18:20

Read by Jozef van Giel

31 - Hoofdstuk 6 deel 2. Bijzondere gewoonten en lichaamsinrigting.

17:17

Read by Jozef van Giel

32 - Hoofdstuk 6 deel 3. Zeer volkomen en samengestelde werktuigen.

19:20

Read by Jozef van Giel

33 - Hoofdstuk 6 deel 4. Werktuigen van weinig belang.

13:06

Read by Jozef van Giel

34 - Hoofdstuk 6 deel 5. De Angel - overzicht van het hoofdstuk.

13:59

Read by Jozef van Giel

35 - Hoofdstuk 7 deel 1. Over het instinkt.

12:58

Read by Jozef van Giel

36 - Hoofdstuk 7 deel 2. Het instinkt in de tamme staat - de koekoek.

14:54

Read by Jozef van Giel

37 - Hoofdstuk 7 deel 3. Slavenmakende mieren.

12:26

Read by Jozef van Giel

38 - Hoofdstuk 7 deel 4. Het cellen bouwen der honingbij.

13:47

Read by Jozef van Giel

39 - Hoofdstuk 7 deel 5. Onvruchtbare mieren - Overzicht.

19:19

Read by Jozef van Giel

40 - Hoofdstuk 8 deel 1. Over de verbastering.

12:02

Read by Jozef van Giel

41 - Hoofdstuk 8 deel 2. Vruchtbare basterden.

12:07

Read by Jozef van Giel

42 - Hoofdstuk 8 deel 3. Over wetten die de onvruchtbaarheid der eerste kruisin…

10:53

Read by Jozef van Giel

43 - Hoofdstuk 8 deel 4. Over de entingen.

9:16

Read by Jozef van Giel

44 - Hoofdstuk 8 deel 5. Oorzaken van onvruchtbaarheid bij kruisigen en bastaar…

10:32

Read by Jozef van Giel

45 - Hoofdstuk 8 deel 6. Over vruchtbaarheid der rassen indien zij gekruist wor…

10:55

Read by Jozef van Giel

46 - Hoofdstuk 8 deel 7. Vergelijking tussen basterden en kruislingen - overzic…

13:11

Read by Jozef van Giel

47 - Hoofdstuk 9 deel 1. Over de onvolkomenheden der geologische geschiedenis.

7:35

Read by Jozef van Giel

48 - Hoofdstuk 9 deel 2. Over het verloop van tijd.

13:26

Read by Jozef van Giel

49 - Hoofdstuk 9 deel 3. Over de armoede onzer paleontologische verzameling.

14:32

Read by Jozef van Giel

50 - Hoofdstuk 9 deel 4. Fossielenvoerende bezinksels.

18:27

Read by Jozef van Giel

51 - Hoofdstuk 9 deel 5. Over de plotselinge verschijning van gehele groepen va…

10:34

Read by Jozef van Giel

52 - Hoofdstuk 9 deel 6. Over plotselinge verschijning van groepen verwante soo…

11:14

Read by Jozef van Giel

53 - Hoofdstuk 10 deel 1. Over de geologische opvolging der bewerktuigde wezens.

12:24

Read by Jozef van Giel

54 - Hoofdstuk 10 deel 2. Over de uitsterving.

11:18

Read by Jozef van Giel

55 - Hoofdstuk 10 deel 3. Over de vormen des levens die bijna gelijktijdig over…

14:16

Read by Jozef van Giel

56 - Hoofdstuk 10 deel 4. Over de verwantschap van uitgestorven soorten tot elk…

9:47

Read by Jozef van Giel

57 - Hoofdstuk 10 deel 5. Verwantschappen.

8:00

Read by Jozef van Giel

58 - Hoofdstuk 10 deel 6. Over de ontwikkelingstoestand van oude vormen.

12:23

Read by Jozef van Giel

59 - Hoofdstuk 10 deel 7. Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk.

9:10

Read by Jozef van Giel

60 - Hoofdstuk 11 deel 1. Over de verspreiding der soorten over de aarde.

10:12

Read by Jozef van Giel

61 - Hoofdstuk 11 deel 2. Onderling verband der wezens.

14:33

Read by Jozef van Giel

62 - Hoofdstuk 11 deel 3. Over de middelen ter verspreiding.

10:55

Read by Jozef van Giel

63 - Hoofdstuk 11 deel 4. Zaadkorrels in vogels.

10:42

Read by Jozef van Giel

64 - Hoofdstuk 11 deel 5. De verspreiding gedurende den ijstijd.

13:28

Read by Jozef van Giel

65 - Hoofdstuk 11 deel 6. Verhuizingen in den ijstijd.

14:08

Read by Jozef van Giel

66 - Hoofdstuk 11 deel 7. Gevolgen van den ijstijd.

12:59

Read by Jozef van Giel

67 - Hoofdstuk 12 deel 1. De verspreiding der soorten over de aarde - vervolg.

14:12

Read by Jozef van Giel

68 - Hoofdstuk 12 deel 2. Over de bewoners der eilanden.

14:34

Read by Jozef van Giel

69 - Hoofdstuk 12 deel 3. Bewoners van eilanden.

14:21

Read by Jozef van Giel

70 - Hoofdstuk 12 deel 4. Spotlijsters der galapagos-eilanden.

12:05

Read by Jozef van Giel

71 - Hoofdstuk 12 deel 5. Overzicht van het voorgaande en van dit hoofdstuk.

8:56

Read by Jozef van Giel

72 - Hoofdstuk 13 deel 1. Over de wederkerige verwantschappen der bewerktuigde …

14:48

Read by Jozef van Giel

73 - Hoofdstuk 13 deel 2. Rangschikking.

13:46

Read by Jozef van Giel

74 - Hoofdstuk 13 deel 3. Rangschikking deel 2.

11:39

Read by Jozef van Giel

75 - Hoofdstuk 13 deel 4. Willekeurige rangschikking.

12:22

Read by Jozef van Giel

76 - Hoofdstuk 13 deel 5. Over de vormleer, morfologie.

12:12

Read by Jozef van Giel

77 - Hoofdstuk 13 deel 6. Over de kiemleer, Embryologie.

14:04

Read by Jozef van Giel

78 - Hoofdstuk 13 deel 7. Veranderingen van werktuigen.

11:07

Read by Jozef van Giel

79 - Hoofdstuk 13 deel 8. Over werktuigen die slechts in beginsel aanwezig of m…

19:47

Read by Jozef van Giel

80 - Hoofdstuk 14 deel 1. Algemeen overzicht en besluit.

15:33

Read by Jozef van Giel

81 - Hoofdstuk 14 deel 2. Algemeen overzicht en besluit.

16:37

Read by Jozef van Giel

82 - Hoofdstuk 14 deel 3. Algemeen overzicht en besluit.

16:14

Read by Jozef van Giel

83 - Hoofdstuk 14 deel 4. Algemeen overzicht en besluit.

9:21

Read by Jozef van Giel

84 - Hoofdstuk 14 deel 5. Algemeen overzicht en besluit.

13:05

Read by Jozef van Giel

85 - Naschrift van de vertaler

5:36

Read by Jozef van Giel

Bewertungen

(5 Sterne)

Zeer vlot gebracht. zeker de moeite waard