Search Results

The Mother and the Child

Read by Edith van der Have-Raats


Maria Montessori


"The mother and the child" is a lecture given by Maria Montessori in 1915. The famous educational reformer speaks about the import…

De Navolging van Christus

Read by Edith van der Have-Raats


Thomas à Kempis and Thomas À Kempis


De Imitatione Christi (De navolging van Christus) is een middeleeuws boek dat handelt over hoe je een goed christen wordt. Het werd in de vi…

Als de natuur roept

Read by Edith van der Have-Raats


Jack London


Als de Natuur Roept (The Call of the Wild) is een roman van de Amerikaanse schrijver Jack London. Het verhaal gaat over een eerder gedomesti…

Geschiedenis van een neger

Read by Edith van der Have-Raats


Anonymous


Geschiedenis van een neger is een anoniem, rond 1771 verschenen boekwerk. Het is het verhaal van een hugenoot, aangeduid met de letter N., d…

Vóór Adam's tijd

Read by Edith van der Have-Raats


Jack London


"Vóór Adam's tijd" is het verhaal van een jongen die droomt dat hij het leven leidt van een vroege mensachtige, Aust…

Twee redevoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën

Read by Edith van der Have-Raats


Nicolaas Beets


In 2013 is het hondervijftig jaar geleden dat Nederland de slavernij in de West-Indische koloniën (Suriname en de Nederlandse Antillen)…

Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- e…

Read by Edith van der Have-Raats


Julius Dub


Populair-wetenschappelijke, verkorte weergave van Charles Darwins baanbrekende boek "Het ontstaan der soorten", ca. 10 jaar na de …

Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders

Read by Edith van der Have-Raats


Betje Wolff


"De Proeve van de Opvoeding" van Betje Wolff (1738-1804) is een boekje uit het einde van de achttiende eeuw, gericht aan moeders. …

Aljaska (Alaska) en de Canada-spoorweg

Read by Edith van der Have-Raats


Anonymous


Toeristisch verslag van een reis naar Canada en Alaska, in 1892 gepubliceerd in het tijdschrift "De Aarde en haar volken". We gaan…

Van amoebe tot mensch

In Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003

Read by Edith van der Have-Raats


Hugo de Vries


Dit is een verzameling van kort Nederlandstalig proza van allerlei aard - fictie en non-fictie. Uitgekozen en gelezen door vrijwilligers van…

08 Natural History IV: Botany, Part 4

In The Outline of Science, Vol 3

Read by Edith van der Have-Raats


J. Arthur Thomson


The Outline of Science was written specifically with the man-on-the-street in mind as the target audience. Covering scientific subjects rang…

03 - March

In A Chesterton Calendar

Read by Edith van der Have-Raats


G. K. Chesterton


Go through the year, day by day, with the wit and wisdom of G.K. Chesterton! Compiled from the writings of 'G.K.C', both in verse and in pro…

CH.7 AGRICULTURE

In Twentieth Century Inventions: A Forecast

Read by Edith van der Have-Raats


George Sutherland


This work from 1901 predicts what technological developments will manifest in the twentieth century. The author, a technical journalist, pre…

Excerpts from "The Story of My Life" and "The Improvisatore"

In Library of the World's Best Literature, Ancient and Modern, volume 02

Read by Edith van der Have-Raats


Hans Christian Andersen


The Library of the World's Best Literature, Ancient and Modern, is a work of enormous proportions. Setting out with the simple goal of offer…