Search Results

The Old Curiosity Shop

Read by Euthymius


Charles Dickens


The Old Curiosity Shop tells the story of Little Nell, a beautiful and virtuous young girl who lives with her grandfather in his shop of cur…

On the Duties of the Clergy

Read by Euthymius


Saint Ambrose


Composed about A.D. 391., this treatise of St. Ambrose may as well be called "Concerning Christian Virtues" as it practically offe…

Concerning Virgins

Read by Euthymius


Saint Ambrose


Concerning Virgins (De Virginibus) is a series of letters, compiled into three “books,” St. Ambrose wrote to his sister, Manellia, These, pe…

Старопланински легенди (Staroplaninski legendi)

Read by Euthymius


Yordan Yovkov


Цикълът разкази "Старопланински легенди" съдържа десет творби, в чийто сюжетен център стоят любовта, истината, добротата, нравстве…

Жетварят (The Reaper)

Read by Euthymius


Yordan Yovkov


В малкото село Люляково се сблъскват грозно човешката алчност, омраза и жажда за власт. Ала в душите на враждуващите все още има път за свет…

Стихотворения (Stihotvorenia)

Read by Euthymius


Mara Belcheva


Четири кратки творби от поетесата Мара Белчева (8 септември 1868, Севлиево – 16 март 1937, София), посветени на човешката близост и доверие.…

Жития Святых, т. 06 - февруарий (Zhitiia Sviatykh, v. 06 - February)

Read by Euthymius


Saint Dimitry Of Rostov


Жития и похвалы святых подобятся светлостию звездам: якоже бо звезды положением на небеси утвержденны суть, всю же поднебесную просвещают, т…

Bible (CSB) 01 - Книги Бытия

Read by Euthymius


Church Slavonic Bible


Первая книга Пятикнижия (Торы), Ветхаго Завета и всея Библии. Повествует о периоде от Сотворения мiра и человека до смерти Иосифа во Египте.…

Жития Святых, т. 04 - декемврий (Zhitiia Sviatykh, v. 04 - December)

Read by Euthymius


Saint Dimitry Of Rostov


Жития и похвалы святых подобятся светлостию звездам: якоже бо звезды положением на небеси утвержденны суть, всю же поднебесную просвещают, т…

Жития Святых, т. 01 - септемврий (Zhitiia Sviatykh, v. 01 - September)

Read by Euthymius


Saint Dimitry Of Rostov


Жития и похвалы святых подобятся светлостию звездам: якоже бо звезды положением на небеси утвержденны суть, всю же поднебесную просвещают, т…

Жития Святых, т. 08 априллий (Zhitiia Sviatykh, v. 08 - April)

Read by Euthymius


Saint Dimitry Of Rostov


Жития и похвалы святых подобятся светлостию звездам: якоже бо звезды положением на небеси утвержденны суть, всю же поднебесную просвещают, т…

Жития Святых, т. 12 - август (Zhitiia Sviatykh, v. 12 - August)

Read by Euthymius


Saint Dimitry Of Rostov


Жития и похвалы святых подобятся светлостию звездам: якоже бо звезды положением на небеси утвержденны суть, всю же поднебесную просвещают, т…

Жития Святых, т. 11 - Иулий (Zhitiia Sviatykh, v. 11 - July)

Read by Euthymius


Saint Dimitry Of Rostov


Житія и похвалы святыхъ подобятся свѣтлостію звѣздамъ: якоже бо звѣзды положеніемъ на небеси утвержденны суть, всю же поднебесную просвѣщают…

Жития Святых, т. 10 - Иуний (Zhitiia Sviatykh, v. 10 - June)

Read by Euthymius


Saint Dimitry Of Rostov


Житія и похвалы святыхъ подобятся свѣтлостію звѣздамъ: якоже бо звѣзды положеніемъ на небеси утвержденны суть, всю же поднебесную просвѣщают…