Search Results

Het Ontstaan der Soorten

Read by Jozef van Giel


Charles Darwin


Het ontstaan der soorten (Engels: The Origin of Species) is het bekendste boek van de Britse bioloog Charles Darwin. In het boek zet Darwin …

De Vorst

Read by Jozef van Giel


Niccolò Machiavelli


Het boek bevat raadgevingen voor vorsten over hoe ze hun staat moeten besturen. De voornaamste bezigheid van de vorst moest volgens hem het …