Search Results

HOOFDSTUK 18 - EENIGE HERINNERINGEN AANGAANDE STERFGEVALLEN

In Een reiziger, die geen handel drijft

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Een serie journalistieke artikelen uit het tijdschrift 'All the Year round' geschreven in de periode 1860 - 1869. In deze artikelen worden v…

Hoofdstuk 1

In Het Leven van Maurits Lijnslager deel 3

Read by Marcel Coenders


Adriaan Loosjes Pzn.


Een roman over dé ideale 'Nederlandse man' uit de 17de eeuw. Het boek is geschreven in de 19de eeuw als 'verzet' tegen de Franse over…

Hoofdstuk 2 - DE KINDERMOORD

In Slechte Tijden

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Een vader met wetenschappelijke, onderwijskundige en opvoedkundige idealen past deze idealen krachtdadig en consequent toe op zijn zoon en o…

< 4 5 6 7 8 9