Search Results

Legende, mythe en fantazie

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


Dit boek van Mythe, Legende en Fantazie is een meesterwerk van verdichting - een fijn ciseleerwerk in het zware brons der Nederlandsche taal…

De Pickwick-Club

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Dickens picareske verhaal over Samuel Pickwick en zijn vrienden (de ‘vurige’ Tracy Tupman, de ‘dichterlijke’ Augustus Snodgrass en de ‘sport…

Langs Lijnen van Geleidelijkheid

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


Men moet verklaren dat de lezende wereld, als zij niet ontvankelijk was voor de 'Lijnen van geleidelijkheid', al heel ondankbaar zou moeten …

De Kermis der IJdelheid

Read by Marcel Coenders


William Makepeace Thackeray


"Vanity Fair: A Novel without a Hero" is een in de jaren 1847-1848 gepubliceerde roman van William Makepeace Thackeray, een satire…

Tafereelen uit Italie

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


In 1844 reisde Charles Dickens samen met zijn gezin enkele maanden naar Frankrijk en Italie waar hij Rome, Napels, Venetie en Florence bezoc…

Schetsen uit Amerika

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


"Schetsen uit Amerika", een Nederlandse vertaling van "American Notes" (vertaler onbekend), is een reisverslag van Charl…

Familie en kennissen

Read by Marcel Coenders


Piet Paaltjens


De schrijver François Haverschmidt is het best bekend van zijn dichtbundel ‘Snikken en Grimlachjes’, dat werd gepubliceerd onder het …

Fidessa

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


Couperus, van wien wij sedert zijn onvergelijkelijke Psyché niets mochten hooren, is weer aan het vertellen gegaan, zooals slechts hi…

Metamorfoze

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


-... Je verbergt je achter je woorden: je wikkelt je in je stijl als in een mantel. - Neen. Ik leef een metamorfoze. Meer niet. Ik geef meze…

De scharlaken letter

Read by Marcel Coenders


Nathaniel Hawthorne


Het werk is een tafereel van het booze in den mensch. Er treden weinig personen in op, maar toch is er handeling genoeg. De hoofdpersoon is …

Op Walcheren

Read by Marcel Coenders


Jacobus Craandijk


Op Walcheren is een reisverslag uit de reeks 'Wandelingen door Nederland met pen en potlood'. Er worden 3 wandelingen beschreven. Een stadsw…

Over lichtende drempels

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


Aan Psyche, Fidessa en Babel hebben wij gezien, dat Couperus in zijne sproken, of allegorieën, of phantasieën, voorwaar geen gerin…

Hoe hij raad van Indië werd

Read by Marcel Coenders


Paul Adriaan Daum


Dit boek beschrijft de loopbaan van een middelmatig ambtenaar, die dankzij de invloed en intriges van zijn twee echtgenotes de hoogste funct…

De Van der Linden's c.s.

Read by Marcel Coenders


Paul Adriaan Daum


Eerste deel van de cyclus: In en Uit 's Lands Dienst. Kritische roman over het leven van de Nederlanders in het Indië van het einde van…

Het Leven van Hillegonda Buisman - deel 2

Read by Marcel Coenders


Adriaan Loosjes Pzn.


Een levensbeschrijving van de ideale Hollandse vrouw uit het midden van de 17de eeuw. Deel 2: In dit deel maakt Hillegonda aanstalten om te …

De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


De door Charles Dickens bewerkte autobiografie van Joseph Grimaldi (1778-1837). De eerste clown die zijn gezicht wit schminkte.

< 1 2 3 4 5