Search Results

Hoofdstuk 7 - 8

In Fidessa

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


Couperus, van wien wij sedert zijn onvergelijkelijke Psyché niets mochten hooren, is weer aan het vertellen gegaan, zooals slechts hi…

Hoofdstuk 1

In Het Leven van Hillegonda Buisman - deel 3

Read by Marcel Coenders


Adriaan Loosjes Pzn.


Een levensbeschrijving van de ideale Hollandse vrouw uit het midden van de 17de eeuw. Deel 3: In dit deel wordt Hillegonda weduwe. - Summary…

< 1 2 3 4 5 6