Search Results

De Krekel achter de Haardplaat

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Het kerstverhaal van 1845 vertaling van 'The Cricket on the Hearth'.De mooie jonge Dot en de oude vrachtrijder John lijken gelukkig getrouwd…

Een Huis te Huur

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Vertaling van het kerstverhaal van 1858. Het verhaal is geschreven in samenwerking met Wilkie Collins, Elizabeth Gaskell en Adelaide Anne Pr…

Op Walcheren

Read by Marcel Coenders


Jacobus Craandijk


Op Walcheren is een reisverslag uit de reeks 'Wandelingen door Nederland met pen en potlood'. Er worden 3 wandelingen beschreven. Een stadsw…

Het Leven van Hillegonda Buisman - deel 1

Read by Marcel Coenders


Adriaan Loosjes Pzn.


Een levensbeschrijving van de ideale Hollandse vrouw uit het midden van de 17de eeuw. Deel 1: Van de geboorte tot een ontluikende liefde - …

De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Vertaling van 'The Perils Of Certain English Prisoners' (1857) het boek is in samenwerking met Wilkie Collins geschreven. Het verhaal speelt…

De Ellendigen - Deel 3 - Marius

Read by Marcel Coenders


Victor Hugo


De Ellendigen is een vertaling van Les Miserables, een sociale roman, met een sterke moraal. Hugo neemt het in zijn werk op voor de paria’s …

Geen Uitweg

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Vertaling van het kerstverhaal van 1867. Een verwisseling van twee vondelingen in hun vroege jeugd veroorzaakt op volwassen leeftijd de nodi…

Over lichtende drempels

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


Aan Psyche, Fidessa en Babel hebben wij gezien, dat Couperus in zijne sproken, of allegorieën, of phantasieën, voorwaar geen gerin…

De Strijd des Levens

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Het kerstverhaal van 1846 vertaling van The battle of life. De rampzalige historie over het verlaten van het vaderlijk huis en vinden van ge…

Een Lent van vaerzen

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


In 1884 wordt dit eerste werk van Louis Couperus gepubliceerd. In deze verzen krijgen we een voorproefje van de dromerige en poëtische …

Een reiziger, die geen handel drijft

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Een serie journalistieke artikelen uit het tijdschrift 'All the Year round' geschreven in de periode 1860 - 1869. In deze artikelen worden v…

De Ellendigen - Deel 4 - St. Denis

Read by Marcel Coenders


Victor Hugo


De Ellendigen is een vertaling van Les Miserables, een sociale roman, met een sterke moraal. Hugo neemt het in zijn werk op voor de paria’s …

In de Graafschap

Read by Marcel Coenders


Jacobus Craandijk


Wandelingen door de Graafschap uit Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 2 (1876) en Nieuwe wandelingen door Nederland (1888) …

Het Leven van Maurits Lijnslager deel 1

Read by Marcel Coenders


Adriaan Loosjes Pzn.


Een roman over dé ideale 'Nederlandse man' uit de 17de eeuw. Het boek is geschreven in de 19de eeuw als 'verzet' tegen de Franse over…

De Ellendigen - Deel 5 - Jean Valjean

Read by Marcel Coenders


Victor Hugo


Ellendigen is een vertaling van Les Miserables, een sociale roman, met een sterke moraal. Hugo neemt het in zijn werk op voor de paria’s in …

Mettray - Bathmen

Read by Marcel Coenders


Jacobus Craandijk


Wandeling van Zutphen via het Nederlandse Mettray (een jeugdinrichting die tegenwoordig Rentray heet) naar Joppe en huize Dorth. In Bathmen …

Orpheus in de dessa

Read by Marcel Coenders


Augusta de Wit and Augusta De Wit


Een romantische ingenieur raakt betoverd door het spel van een Indische fluitspeler, zoals het zakelijke Nederland door het geheimzinnige In…

Mopes de kluizenaar

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Vertaling van 'Tom Tidler's ground' het kerstverhaal uit 1861. Het boek is geschreven in samenwerking met Wilkie Collins, Charles Allston Co…

Hoe hij raad van Indië werd

Read by Marcel Coenders


Paul Adriaan Daum


Dit boek beschrijft de loopbaan van een middelmatig ambtenaar, die dankzij de invloed en intriges van zijn twee echtgenotes de hoogste funct…

Juffrouw Lirriper's Legaat

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


De kerstverhalen van Charles Dickens uit het jaar 1864. Hoofdstuk 1 en 7 vormen een doorlopend verhaal dat het vervolg is van hoofdstuk 1 en…

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >