Search Results

Goena - goena

Read by Marcel Coenders


Paul Adriaan Daum


Een literaire thriller uit het Indië van de negentiende eeuw. Moord, doodslag en een aantrekkelijke jonge vrouw die weet wat ze wil. Wa…

Nelly

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Vertaling van de Old Curiosity Shop (1841). Het weesje Nelly leeft bij haar grootvader die grote schulden heeft. Samen proberen zij de armoe…

De Schippersjongen

Read by Marcel Coenders


Pieter Louwerse


Verhaal over het beleg en ontzet van Leiden 1573 - 1574. - Summary by Marcel Coenders

Duizend en één Nacht, Derde deel

Read by Marcel Coenders


Anonymous


Koning Schahriar denkt door zijn vrouw bedrogen te zijn. Om herhaling te voorkomen besluit hij voortaan elke avond een nieuwe vrouw te trouw…

Herakles

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


Dat Couperus' nieuwste werk ‘Herakles’ een roman in twee deelen heet, zal wel een uitgevers-wensch zijn. Het is de omdichting der mythe tot …

Babel

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


'Babel' is de stoutste fantasmagorie ooit aan zijn brein ontsproten. Het is alsof hij met zijn fantasie hetzelfde heeft willen doen als Cyru…

Drie korte verhalen van Charles Dickens

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Vertaling van "Hunted Down" (1859), "Holiday Romance" (1868) en "George Silverman's Explanation" (1868) (Intro…

Het Geheim van Edwin Drood

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Het laatste maar onvoltooide werk van Charles Dickens. Een thriller waar de lezer dus zelf mag bedenken of verzinnen wie de dader is. En omd…

Majesteit

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


Eerste van de drie koningsromans van Louis Couperus. Het is een van de populairste romans van Louis Couperus, getuige het aantal herdrukken …

Helena

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Twee korte verhalen van Charles Dickens verschenen in Household Words. 'Helena' is een stichtend verhaal over zuinigheid en verkwisting. Het…

De Roos van Dekama

Read by Marcel Coenders


Jacob Van Lennep


Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341.…

Twenthe

Read by Marcel Coenders


Jacobus Craandijk


Wandeling door het moderniserende Twenthe van 1870. De fabrieken van Hengelo en Enschede, de mooie landerijen van Kasteel Twickel, het Volks…

De Pleegzoon

Read by Marcel Coenders


Jacob Van Lennep


Gedurende het twaalfjarig bestand van de 80 jarige oorlog woedt er in de Nederlanden een godsdienstoorlog tussen de Remonstranten en de Cont…

Legende, mythe en fantazie

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


Dit boek van Mythe, Legende en Fantazie is een meesterwerk van verdichting - een fijn ciseleerwerk in het zware brons der Nederlandsche taal…

De Pickwick-Club

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


Dickens picareske verhaal over Samuel Pickwick en zijn vrienden (de ‘vurige’ Tracy Tupman, de ‘dichterlijke’ Augustus Snodgrass en de ‘sport…

Langs Lijnen van Geleidelijkheid

Read by Marcel Coenders


Louis Couperus


Men moet verklaren dat de lezende wereld, als zij niet ontvankelijk was voor de 'Lijnen van geleidelijkheid', al heel ondankbaar zou moeten …

De Kermis der IJdelheid

Read by Marcel Coenders


William Makepeace Thackeray


"Vanity Fair: A Novel without a Hero" is een in de jaren 1847-1848 gepubliceerde roman van William Makepeace Thackeray, een satire…

Kleine Dorrit

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


De familie Dorrit verblijft door schulden belast meer dan 20 jaar in de schuldengevangenis de Marshalsea in Londen. Zullen zij ontlast worde…

Elizabeth Musch

Read by Marcel Coenders


Jacob Van Lennep


Een historisch vrijwel correcte beschrijving van het leven van Elisabeth Musch (kleindochter van Jacob Cats) en haar man Henri de Fleury de …

Maarten Chuzzlewit

Read by Marcel Coenders


Charles Dickens


De familie Chuzzlewit is op jacht naar de erfenis van de oude Maarten Chuzzlewit. De kleinzoon, Martin Chuzzlewit, heeft daarnaast ook zijn …

< 1 2 3 4 5 6 7 >